Zelf aan het roer van het Wijkenergieplan!

Zelf aan het roer van het Wijkenergieplan!

Alle gemeenten in Nederland staan voor de opgave om de overgang naar duurzame energie te stimuleren. En dat op buurtniveau. Zo zijn wijk- en dorpsbewoners echt betrokken. De afgelopen jaren ondersteunden de Groninger Energiekoepel, Grunneger Power en de Natuur en Milieufederatie Groningen diverse buurten bij het maken van een wijkenergieplan.

14 februari 2024

Eddie Rijnsewijn van Duurzaam Wirdum en Petra Klooster van Duurzaam Eenum
Eddie Rijnsewijn van Duurzaam Wirdum en Petra Klooster van Duurzaam Eenum

Petra Klooster is inwoner van het dorp Eenum. Ze is actief bij de werkgroep Duurzaam Eenum en bij energiecoöperatie LOPEC. Vanuit de energiecoöperatie kwam de vraag of het dorp Eenum, samen met Wirdum, interesse had om mee te werken bij het maken van een Wijkenergieplan (WEP). Petra gaf aan hiermee wel aan de slag te willen, samen met enkele andere leden van de werkgroep Duurzaam Eenum. Petra: ‘In Eenum staan zo’n 50 en in Wirdum zo’n 250 woningen. Zo’n wijkenenergieplan kan dus ook prima een dorpsenergieplan zijn’.

‘Het uiteindelijke doel van de WEP was in kaart brengen wat er precies moet gebeuren om met onze twee dorpen energieneutraal te worden. Maar voordat je energieneutraal bent, heb je natuurlijk een hoop gegevens nodig. Daar kregen wij toen vanuit het project een vaste begeleider bij. Dat werkte heel fijn. Zij bracht bijvoorbeeld het totale energieverbruik van onze twee dorpen in kaart, maar gaf ook verschillende tips over hoe je precies je dorpsbewoners kunt bereiken. Van alle dingen die we daar toen voor hebben gedaan bleek de persoonlijke benadering daarvoor eigenlijk toch het beste. Gewoon langs de deuren, het zijn immers je buren en dorpsbewoners!’

‘Wat ik zelf echt een waardevol onderdeel vond van de begeleiding, was dat we met de werkgroep en andere geïnteresseerden de WE Energy Game hebben gespeeld. Heel verhelderend. Daar was ook iemand bij van de Hanzehogeschool. Als je dat spel speelt, krijg je meteen inzichtelijk wat je eigenlijk nodig hebt om je energie op te wekken. Hoeveel panelen moeten er nog bij? Wat gebeurt er als je windmolens toevoegt? Daar hebben we als team echt de knoop doorgehakt: we maken een plan voor twee dorpsmolens op de grens van onze dorpen. Dan zijn we zo goed als klaar!’

Op dit moment zijn de bewoners in afwachting van een gesprek met de gemeente Eemsdelta. Twee dorpsmolens staan er natuurlijk niet zomaar. Een van de zaken die zal moeten worden geregeld, is de verbreding van het stroomnet. We hopen dat met dit plan nu al in een vroeg stadium te kunnen aangeven bij de gemeente, zodat dit een eventuele realisatie later niet in de weg staat.

Waar windmolens verrijzen, wil ook nog weleens weerstand ontstaan. Maar Petra heeft die ervaring helemaal niet: “Bijna iedereen in ons dorp heeft vrij uitzicht. En als het donker is, zien we allemaal de lichtjes van de molens in de Eemshaven. Wanneer ik in gesprek ging met dorpsbewoners, en ze vroeg: ‘Wat nu als er twee molens dichterbij komen, van zo’n zestig meter hoog, waar we onze eigen energie mee opwekken?’, dan reageerde eigenlijk iedereen heel positief. Wanneer duidelijk wordt dat de opbrengsten ten goede zullen komen aan het dorp, zijn de reacties eigenlijk nog positiever. Ik heb natuurlijk niet iedereen gesproken, maar we hebben in de periode dat we de WEP maakten diverse informatiebijeenkomsten georganiseerd en bij alle inwoners flyers door de bus gedaan. Ook schrijven we er vier keer per jaar een complete pagina over in de dorpskrant. Echt iedereen is nu wel op de hoogte.”

Al met al kijkt de werkgroep van Eenum en Wirdum heel positief terug op het maken van de WEP. Er ligt nu een plan waarmee de inwoners duidelijk hebben hoe ze ten eerste energie kunnen besparen als dorpen – op basis van de soorten huizen en wat er al aan besparing wordt gedaan – én ten tweede is de knoop doorgehakt om samen te werken aan de realisatie van twee dorpsmolens. Ze laten zo aan de gemeente zien dat ze er serieus mee aan de slag willen.

Tags:

Zelf aan de slag met een Wijkenergieplan? Neem dan contact op met:

Profiel Merijn de Jong

Merijn de Jong

Projectmedewerker energietransitie en duurzaamheid; werkdagen: ma t/m vr