Vóór windmolens, maar niet langs de Waddenkust

12 augustus 2013

Vóór windmolens, maar niet langs de Waddenkust

De provincie Groningen heeft met het Rijk en de andere provincies afgesproken dat er tussen nu en 2020 meer windmolens in de provincie worden geplaatst. Dat vinden we een goede zaak. Maar de provincie wil een flink deel van die windmolens laten bouwen in de Emmapolder, aan de rand van de Waddenzee. Dit tast de openheid van het Werelderfgoed Waddenzee aan en zal ook veel vogels het leven kosten. De Natuur en Milieufederatie Groningen en zes andere natuurorganisaties dringen er bij de provincie op aan de extra windmolens op andere, minder kwetsbare plekken te plaatsen.

Aandacht voor natuur en landschap.
De Natuur en Milieufederatie Groningen, Stichting Het Groninger Landschap, Vereniging Natuurmonumenten, Avifauna Groningen, de Waddenvereniging, Stichting Natuur en Landschap Eemsmond en Staatsbosbeheer hebben een zienswijze ingediend bij de provincie met betrekking tot de locatiekeuze voor de extra windmolens. We vinden dat er zo snel mogelijk moet worden overgeschakeld op schone energie om klimaatverandering tegen te gaan. En dan ontkomen we er ook niet aan om flink te investeren in wind op land. Uiteraard rekening houdend met natuur en landschap.

Maar uit de rapporten blijkt dat de provincie bij het zoeken naar nieuwe windmolenlocaties wel heeft gekeken naar allerlei mogelijke economische ontwikkelingen, zoals een glastuinbouwgebied en een helikopterhaven bij de Eemshaven, maar helemaal geen aandacht heeft besteed aan natuur en landschap.

De windmolens die nu al in de Emmapolder staan kosten 4 tot 6 keer zoveel vogels het leven als de windmolens bij Delfzijl. Dit komt doordat er in dit gebied veel meer broedvogels zitten en omdat veel trekvogels juist langs de kust, dus over de Emmapolder, trekken. De nieuwe windmolens, met een hoogte van zeker 150 meter, mogelijk hoger, zijn bovendien te zien vanuit een groot deel van Werelderfgoed Waddenzee; de openheid van het gebied wordt hierdoor aangetast. Daar komt bij dat in 2008 met de provincie is afgesproken dat er geen nieuwe windmolens langs de kust tussen Lauwersoog en de Eemshaven bij zouden komen. De windmolens in Lauwersoog zijn zelfs gesloopt. Maar die afspraak wordt nu dus door de provincie gebroken.

Afspraken provincie
Volgens het Rijksbeleid moet er in 2020 in Nederland 6.000 MW aan energie worden opgewekt met windmolens op land. Toen de provincies het niet eens konden worden over de verdeling van de windmolens, dreigde het Rijk met ingrijpen door zelf de gebieden aan te wijzen. Uiteindelijk zijn de provincies het toch nog eens geworden.

Afgesproken is dat in Groningen windmolens worden geplaatst met een gezamenlijk vermogen van 855,5 MW. Maar in de huidige Provinciale Omgevingsverordening (POV) heeft de provincie slechts voor 750 MW aan ruimte gereserveerd. Er moet dus meer ruimte voor windmolens in de POV worden opgenomen. Daarom heeft de provincie nu een plan voor wijziging van de POV gemaakt. De provincie wil een flink deel van die extra windmolens plaatsen in de Emmapolder, pal aan de rand van de Waddenzee. Daar maken wij ernstig bezwaar tegen. We dringen er in de zienswijze dan ook op aan dat de provincie naar andere locaties gaat zoeken voor de extra windenergie en bij die zoektocht rekening  houdt met natuur en landschap.

Meer informatie

  • De zienswijze leest u hier (pdf).
  • Onze eerdere oproep aan Provinciale Staten van Groningen leest u hier.