Wind- en zonneparken realiseren samen met inwoners

1 juli 2019

Wind- en zonneparken realiseren samen met inwoners

Praktische hulp voor gemeenten bij uitvoering Klimaatakkoord

Hoe organiseer je als gemeente een succesvol proces met draagvlak en lokaal eigendom? Daarop geeft de uitgave ‘Wind- en zonneparken realiseren samen met inwoners’ antwoord. De handreiking richt zich primair op gemeenten en geeft hen veel praktische adviezen en voorbeelden, met de focus op een zorgvuldig proces en sturen op lokaal eigendom.

De uitgave is ontwikkeld door de Natuur en Milieufederaties en Energie Samen en geeft handen en voeten aan één van de vraagstukken in het Klimaatakkoord van afgelopen vrijdag; hoe gaan we de energietransitie ook echt voor elkaar krijgen, sámen met de bevolking en met draagvlak. De Natuur en Milieufederaties en Energie Samen nemen de handschoen op en willen daar een belangrijke bijdrage aan leveren; onder andere met de handreiking ‘Wind- en zonneparken realiseren samen met inwoners’. Een van de voorbeelden in de handreiking is Windpark Nijmegen-Betuwe; waar de Gelderse Natuur en Milieufederatie aan de wieg heeft gestaan. Daar is zeer waardevolle ervaring opgedaan met het in coöperatief eigendom realiseren van een windpark. Er is een prima relatie opgebouwd met omwonenden, júist ook met aanvankelijke tegenstanders. De gemeente speelde bij aanvang een onontbeerlijke rol.

Gemeente moet regie nemen

Wie de handreiking leest, raakt er van doordrongen dat gemeenten zélf de regie moeten nemen. Ook als de energie-opgave is vastgesteld, is het niet verstandig het participatieproces bij ontwikkelaars neer te leggen. Eerst moeten, samen met de bevolking, randvoorwaarden worden opgesteld, die onder andere tot een afgewogen locatiekeuze kunnen leiden. Tenminste 50% lokaal eigendom is wenselijk en prima mogelijk, zelfs als er nog geen ervaren energiecoöperatie is. Energie Samen en de Natuur en Milieufederaties staan klaar om waar nodig op regionaal en lokaal niveau een helpende hand te bieden. Het toewerken naar Regionale Energiestrategieën de komende tijd biedt kansen. Die moeten dan wel worden benut en dat begint bij een zorgvuldig proces, waarin alle ’stakeholders’ voldoende worden betrokken. En dit terwijl we niet alle tijd van de wereld hebben, want er is wel een klimaatcrisis gaande!

De handreiking downloaden op de website van de Natuur en Milieufederaties

Tags:
Profiel Janneke Wolkorte

Janneke Wolkorte

Projectleider Klimaat en Energie werkdagen: ma, di, do