Wil jij met méér natuur ons land beschermen tegen klimaatverandering en onze klimaatambassadeur zijn?

6 november 2019

Wil jij met méér natuur ons land beschermen tegen klimaatverandering en onze klimaatambassadeur zijn?

Klimaatverandering: we lezen erover en het houdt ons bezig. En terecht, klimaatverandering zal in toenemende mate onze leefomgeving beïnvloeden. Denk aan toenemende wateroverlast en watertekorten en hittestress in steden. Sinds 2008 hebben acht natuurorganisaties zich verenigd in de coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers (CNK) om te werken aan natuurlijke klimaatbuffers in haar gebieden. In de provincie Groningen vinden we maar liefst acht van deze gebieden. De coalitie heeft daarnaast zes mooie concepten bedacht waarbij ons land op een natuurlijke manier veilig, leefbaar en aantrekkelijk kan blijven. De CNK zoekt ambassadeurs om deze natuurlijke klimaatbuffers te promoten bij gemeenten, waterschappen en provincies. Wil jij zorgen dat we met méér natuur ons land beschermen tegen klimaatverandering? Ambieer jij een invloedrijke plek bij gesprekken over onze toekomst? Meld je dan aan als vrijwilliger om Klimaatbuffer ambassadeur te worden in jouw eigen provincie.

De Nederlandse overheid is druk bezig ons voor te bereiden op de gevolgen van de klimaatverandering. Gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden zijn verplicht stresstesten uit te voeren en daarover in gesprek te gaan met belanghebbenden. De komende tijd zullen er veel van dat soort dialogen worden gevoerd met maatschappelijke partijen om na te denken over de risico’s en benodigde maatregelen. De kans is groot dat zij daarbij kiezen voor oplossingen als hogere dijken, stuwen, pompen en ingewikkelde technische constructies.

Natuur als oplossing

De coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers wil naast bovenstaande oplossingen graag de aandacht vestigen op het gebruik van natuurlijk klimaatbuffers als alternatieve oplossing voor de gevolgen van de klimaatverandering. De zes concepten van de coalitie richten zich op een robuust watersysteem en het meewerken met de natuur, waarbij investeringen meer zekerheid geven op de lange termijn. Water vasthouden, water als koeler, natuur als CO2 opslag, natuur als buffer, natuur als alternatieve dijk, je vindt meer informatie hier.

Ambassadeurs gezocht

De CNK is op zoek naar provinciale ambassadeurs voor de natuurlijk klimaatbuffers. Het gaat om mensen die op vrijwillige basis hun expertise op gebied van water, natuur en lobby willen inzetten voor de promotie van natuurlijke klimaatbuffers aan de gesprekstafels waar de klimaatdialogen worden gevoerd. Klimaatdialogen worden ook in Groningen volop gevoerd. Deze promotie richt zich allereerst op de overheden die besluiten nemen over ons toekomstige watersysteem, zoals gemeenten, waterschappen en Provincies. Het gaat vooral om het landelijke gebied, maar ook in de stad hebben we veel aan natuurlijke oplossingen.

In en rond de provincie Groningen zijn een aantal prachtige robuuste klimaatbuffers aangelegd (denk aan de Onlanden en het Zuidlaardermeergebied bij de stad) en daarnaast een aantal in ontwikkeling, zoals het bijzondere pilotproject de Brede Groene Dijk langs de Dollard. Waar liggen nog meer kansen?

Voor de klimaatambassadeurs is er op 16 januari een landelijke bijeenkomst in Utrecht voor de nieuwe ambassadeurs. Wil jij zorgen dat we met méér natuur ons land beschermen tegen klimaatverandering? Ambieer jij een invloedrijke plek bij gesprekken over onze toekomst? Meld je dan aan als vrijwilliger om Klimaatbuffer ambassadeur te worden in jouw eigen provincie.

Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers (CNK) bestaat uit acht natuurorganisaties: Vogelbescherming Nederland, Staatsbosbeheer, Wereld Natuur Fonds, ARK Natuurontwikkeling, Waddenvereniging, De Natuur en Milieufederaties, LandschappenNL en Natuurmonumenten. Sinds 2008 werkt de coalitie aan het tot stand brengen van natuurlijke klimaatbuffers in haar gebieden. Natuurlijke processen krijgen de ruimte, waardoor de gebieden meegroeien met de klimaatverandering. De klimaatbuffers vervullen een rol bij het vasthouden en opvangen van water, het voorkomen van watertekorten, het temperen van hitte en het verminderen van kooldioxide in de atmosfeer. Zo verbeteren ze de leefbaarheid van Nederland. Verwante begrippen zijn: ‘Nature based solutions’ en ‘Building with nature’.

Geïnteresseerd? Stuur dan een mail naar Jasper Tiemens.

Tags:
Profiel Jasper Tiemens

Jasper Tiemens

Projectleider Natuur en Landbouw werkdagen: ma, di, do, vr