Versterking van samenwerking voor akkervogels

17 juli 2023

Versterking van samenwerking voor akkervogels

gele kwikstaart, foto Erik de Waal

Met het actieplan onder de arm heeft de Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen (ANOG) het afgelopen half jaar het initiatief genomen om de gemaakte afspraken in 2022 verder uit te werken. Een heel aantal acties was al uitgevoerd, maar sommige onderdelen hadden nog wat meer uitwerking nodig om hiermee aan de slag te kunnen. Daarom zijn er verschillende overleggen georganiseerd over beheer, onderzoek, monitoring, predatie en ganzen, educatie en communicatie. En deze overleggen waren nuttig: de plannen voor de komende jaren zijn concreter uitgewerkt.

Met de partijen die aan natuurbeheer doen zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de agrarische collectieven is over gerichte locaties en acties gesproken. Denk hierbij aan het aansluiten van verschillende beheermaatregelen op natuur- en agrarische gronden zodat er een win-winsituatie ontstaat. Daarnaast zal dit beheerdersoverleg de komende jaren tweejaarlijks blijven bestaan om te kunnen blijven afstemmen in het veld.

Over de relatie tussen predatoren, ganzen en akkervogels weten we – op een paar soorten na – nog relatief weinig. De eerste stappen voor gezamenlijke inventarisaties en/of verder onderzoek over effecten van predatoren en ganzen op akkervogels, en kennisdelen met praktische tips richting boeren worden in gang gezet.

Voor weidevogels is veel aandacht via allerlei media en educatiekanalen. Akkervogels zijn een stuk minder bekend. En aangezien Groningen een echte akkerbouwprovincie is moet hier dus verandering in komen! Hiervoor wordt de komende jaren een plan gemaakt en uitgevoerd.

Kortom: de komende jaren gaan de zestien ondertekenaars van het actieplan met allerlei acties aan de slag, van groot tot klein. Met als doel het leefgebied voor akkervogels te versterken!

De uitvoering van het afgelopen half jaar is financieel mogelijk gemaakt door de provincie Groningen.

logo Provincie Groningen

De zestien samenwerkende organisaties:

 

Tags:
Profiel Jasper Tiemens

Jasper Tiemens

Projectleider Natuur en Landbouw werkdagen: ma, di, do, vr