Uitspraak Noord-West 380 kV

29 juni 2020

Uitspraak Noord-West 380 kV

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 24 juni 2020 geoordeeld dat ons beroep tegen de 380 kV hoogspanningsverbinding Eemshaven – Vierverlaten ongegrond is. TenneT mag de hoogspanningsverbinding nu realiseren.

Reitdiepdal Karspelweg bij Wetsinge (foto: Heidi Renkema)

In een tussenuitspraak van 9 oktober 2019 droeg de Raad van State de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op om binnen 26 weken een nieuw Landschapsplan vast te stellen. Dit hebben de ministers gedaan. Ondanks onze brief aan de Raad van State, waarin wij duidelijk maakten dat het nieuwe Landschapsplan niet beter is dan het oude, heeft de Raad van State het nieuwe plan nu wel goedgekeurd. Daarmee is voor TenneT de weg vrij om de hoogspanningsverbinding Noord-West 380 kV nu te realiseren. Wij, 13 maatschappelijke organisaties en 47 bewoners, zijn erg teleurgesteld dat met deze uitspraak een tracé mogelijk wordt dat onnodig veel schade toebrengt aan het mooie, open Groninger landschap, aan het belangrijkste weidevogelgebied in de provincie en aan belangrijke cultuurhistorische waarden. Onnodige schade, want er zijn andere tracés mogelijk die veel minder schade veroorzaken. De nieuwe hoogspanningsverbinding zal zeker de komende 80 jaar het open landschap domineren.

De 13 maatschappelijke organisaties:

Natuur en Milieufederatie Groningen, Het Groninger Landschap, Natuurmonumenten, Agrarische Natuurvereniging Wierde & Dijk, Werkgroep bewoners Westerdijkshorn, Vereniging van Dorpsbelangen Sauwerd/Wetsinge, Vof Kerk Klein Wetsinge, Erfgoedvereniging Heemschut-Groningen, Avifauna Groningen, Werkgroep 380 kV Westeremden, Molenstichting Winsum, buurtschap Nieuwbrug, Vereniging Dorpsbelangen Onderdendam

Download hier de definitieve uitspraak van de Raad van State over Noord-West 380 kV

 

Tags:
Profiel Erik de Waal

Erik de Waal

Beleidsmedewerker Wadden gerelateerde onderwerpen