Supermarkt Jumbo verspilt het minst

15 december 2016

Supermarkt Jumbo verspilt het minst

In samenwerking met de gemeente Groningen heeft de Natuur en Milieufederatie Groningen afgelopen jaar onderzoek gedaan naar voedselverspilling bij Groningse supermarkten. Want wat gebeurt er nou eigenlijk met het voedsel wat niet verkocht wordt?

In het onderzoek werden negen franchise eigenaren en bedrijfsleiders van diverse supermarkten in de stad Groningen geïnterviewd. Alleen de Lidl en de Aldi wilden niet meewerken. Verspilling wordt veroorzaakt omdat er nooit een constante afnamestroom is. Voor supermarkten is het voortdurend zoeken naar een juiste balans tussen vraag en aanbod.

De meest gebruikte methode om met derving om te gaan is het tijdig afprijzen van producten en door personeelsleden bewust te maken van derving. Hoewel het volgens de wet toegestaan is om producten na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum te verkopen, is dit bij de meeste respondenten onbekend. Nergens worden producten na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum verkocht. De gemiddelde afschrijving als gevolg van derving is zo’n 1% van de omzet. Eén respondent laat zich uit over de kosten van 1% van de omzet per week uitgedrukt in euro’s: “Het gaat wel om 2000 euro.”

Opvallend is dat er veel manieren zijn waarop de supermarkten omgaan met hun reststromen, variërend van het terugbrengen naar het distributiecentrum (AH, Poiesz) het weggooien van het voedsel in containers (EKO-plaza, Spar), het afzonderlijk inzamelen van voedsel waarna het door afvalverwerkers wordt opgehaald (Plus, Coop) tot samenwerkingen met de voedselbank (Jumbo). Voor brood zijn vaak alternatieve manieren; bij de één wordt het opgehaald door een lokale zwijnenboer, bij de ander gaat het terug naar de bakker waar er kippenvoer of beschuit van zou worden gemaakt. Weer een ander heeft specifiek voor het brood een samenwerking met de voedselbank.

Er is sprake van verspilling als voedsel laagwaardig wordt verwerkt. De restromen van de Jumbo komen voor zo’n drie kwart terecht bij de voedselbank Groningen, zij verspillen daarom weinig. Momenteel wordt er ook gekeken naar het aangaan van de samenwerking tussen de voedselbank en de Aldi. De kleine zelfstandige Casper supermarkt in de Schildersbuurt geeft aan dat er nagenoeg geen verspilling in zijn winkel is, hij geeft overgebleven producten liever weg aan studenten dan dat hij ze moet weggooien.

In totaal wordt er één derde van al het geproduceerde voedsel weggegooid. Dit blijft daarom een groot maatschappelijk en ecologisch probleem. De Natuur en Milieufederatie werkt mee aan het verduurzamen van het voedselsysteem en organiseert volgend jaar een aantal Meet & Eats over dit thema. Interesse in het hele onderzoek of in deze bijeenkomsten? Kijk dan hier, of neem contact op met Akkeliene Postema van de Natuur en Milieufederatie.

Meer informatie: