Meet & Eats als start een voor duurzaam voedselnetwerk in Drenthe en Groningen

13 september 2016

Meet & Eats als start een voor duurzaam voedselnetwerk in Drenthe en Groningen

De Natuur en Milieufederaties van Groningen en Drenthe starten dit najaar met een reeks Meet & Eats. De Meet & Eats zijn bijeenkomsten die gaan over de verduurzaming van ons voedselsysteem. Het verduurzamen van onze voedselproductie en -consumptie biedt namelijk kansen voor duurzaamheid, onze gezondheid, dierwelzijn en de economie.

Op nationale schaal heeft het kabinet in 2014 en eind 2015 aangegeven dat het naar een duurzamer voedselbeleid wil, waarin volksgezondheid, ecologische houdbaarheid en veiligheid centraal staan. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld: meer groene (plantaardige) eiwitten produceren en consumeren, voedselverspilling tegengaan, meer seizoensgebonden producten gebruiken, een lokaler voedselsysteem opzetten, verser en minder bewerkt voedsel eten. Het zijn elementen van een voedseltransitie.

Netwerk samenbrengen
De Natuur en Milieufederaties van Groningen en Drenthe gaan met de Meet & Eats het netwerk van betrokken bedrijven, organisaties, consumenten, overheden en onderwijsinstellingen uit de regio samen brengen om te onderzoeken hoe wij samen in Drenthe en Groningen onze bijdrage kunnen leveren aan het verduurzamen van ons voedselsysteem.

Inspiratie opdoen
Tijdens de Meet & Eats kunnen de deelnemers genieten van inspirerende lezingen, workshops en proeverijen. We gaan onder ander in debat over hoe de productie en consumptie van streek- en seizoensgebonden voedsel kan worden verhoogd. Daarnaast verkennen we de commerciële kansen voor Drentse en Groningse ondernemers om ‘nieuwe’ eiwitten te produceren, verwerken en vermarkten.

Voedselverspilling
En wat kunnen we doen om voedselverspilling tegen te gaan? De horeca is verantwoordelijk voor 14% van de totale voedselverspilling, de consument zelfs voor 42%. Ook gaan de deelnemers concreet aan de slag. Tijdens de Meet & Eats werken we samen aan het opstellen van een voedselagenda voor Groningen en Drenthe. Daarin staat wat we de komende jaren kunnen en willen doen om de Noord-Nederlandse voedselproductie en –consumptie te verduurzamen.

Save the date
In het najaar van 2016 en begin 2017 organiseren we vier Meet & Eats met de volgende thema’s:
1. Streek- en seizoensgebonden eten (3 november)
2. Ondernemen met groene eiwitten (1 december)
3. Voedselverspilling in de horeca (6 maart – alleen voor horeca ondernemers)
4. Voedselverspilling door consumenten (23 maart)

Deelname
Wil je deelnemen aan de Meet & Eat in Groningen? Je kunt je interesse kenbaar maken door te mailen naar Akkeliene Postema van de Natuur en Milieufederatie Groningen  (a.postema@nmfgroningen.nl).

De Meet & Eats zijn mede mogelijk gemaakt door de provincies Drenthe en Groningen, Duurzaam Door en de Nationale Postcode Loterij.