Startsubsidie voor Stadscoöperatie Eendracht uit Appingedam

31 januari 2018

Startsubsidie voor Stadscoöperatie Eendracht uit Appingedam

Stadscoöperatie Eendracht U.A. uit Appingedam ontvangt 9.250 euro aan startsubsidie vanuit het programma Lokale Energietransitie van de Nationaal Coördinator Groningen. Met dit geld wil zij onder andere een haalbaarheidsstudie doen naar een zon- en kleinschalig windproject. Het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts reikte de cheque uit aan de initiatiefnemers.

In juni 2017 is Stadscoöperatie Eendracht opgericht. De stadscoöperatie is een energie-initiatief met als doel een bijdrage te leveren aan de duurzame ontwikkeling van de stadsregio Appingedam–Delfzijl. Het idee voor een stadscoöperatie is ontstaan tijdens de Burgertop 2016 in Appingedam. Vanuit deze top zijn ideeën op het gebied van duurzame ontwikkeling gebundeld. De oprichting van de stadscoöperatie is het eerste resultaat van de werkgroep ‘duurzaamheid & energie’. Zij willen met de coöperatie, duurzame ontwikkeling in de regio een definitieve plek geven.

Wat gaat de coöperatie doen
De versterkingsopgave is ook in Appingedam aan de gang. De coöperatie wil bewoners die hiermee te maken hebben, helpen om verduurzaming en daarmee energiebesparing te realiseren in samenhang met de versterking. Daarnaast zijn er concrete ideeën voor een zonproject en een kleinschalig windproject. Met de startsubsidie wordt de haalbaarheid van beide plannen verder onderzocht.

Opstartbijdrage lokale energie
Energiecollectieven in de provincie Groningen kunnen een startsubsidie van maximaal 10.000 euro aanvragen voor hun energieproject. Dit kan worden besteed aan bijvoorbeeld een haalbaarheidsstudie, een ledenwervingscampagne of het oprichten van een coöperatie. Aanvragen kunnen worden ingediend bij het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts van de Natuur en Milieufederatie Groningen en Groninger Dorpen. Heeft u een idee? Het Servicepunt helpt u bij het opstellen en indienen van uw plan. Alle informatie over de opstartbijdrage vindt u hier.

Programma Lokale Energietransitie
Het Programma Lokale Energietransitie maakt deel uit van Kansrijk Groningen. De coördinatie van Kansrijk Groningen ligt bij de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Het programma wordt gefinancierd door de NAM en uitgevoerd door de Natuur en Milieufederatie Groningen, Groninger Energie Koepel, Grunneger Power en de Provincie Groningen.

Tags:
Profiel Janneke Wolkorte

Janneke Wolkorte

Projectleider Klimaat en Energie werkdagen: ma, di, do