Startsubsidie voor energieproject Westerdijkshorn

15 maart 2018

Startsubsidie voor energieproject Westerdijkshorn

Lokaal energie-initiatief Zon en wind Westerdijkshorn ontvangt 6.950 euro aan startsubsidie vanuit het programma Lokale Energietransitie van de Nationaal Coördinator Groningen. De initiatiefenemers willen met het buurtschap een kleinschalig zon- of windproject realiseren. De startsubsidie wordt aangewend om voor een aantal potentiële locaties de haalbaarheid van zo’n project te onderzoeken. Het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts reikte de cheque uit aan de initiatiefnemers.

De ambitie van Zon en wind Westerdijkshorn is om het hele buurtschap duurzaam opgewekte energie te kunnen bieden. Diverse huishoudens wekken al zelf energie op en ook staat er een EAZ-molen bij een van de agrariërs. Uit een inventarisatie bleek dat er interesse is om als gemeenschap meer duurzame energie op te wekken. Maar dan wel op kleinschalig niveau.

De inkomsten uit het energieproject worden vervolgens weer gebruikt om nieuwe activiteiten op te zetten. Zo is er bijvoorbeeld het idee om samen energie te gaan besparen of een deelauto aan te schaffen. Een korte enquête onder de bewoners heeft duidelijk gemaakt dat hier behoefte aan is. Zo draagt Zon en wind Westerdijkshorn bij aan de ontwikkeling en instandhouding van allerlei lokale faciliteiten.

Opstartbijdrage lokale energie
Energiecollectieven in de provincie Groningen kunnen een startsubsidie van maximaal 10.000 euro aanvragen voor hun energieproject. Dit kan worden besteed aan bijvoorbeeld een haalbaarheidsstudie, een ledenwervingscampagne of het oprichten van een coöperatie. Aanvragen kunnen worden ingediend bij het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts van de Natuur en Milieufederatie Groningen en Groninger Dorpen. Heeft u een idee? Het Servicepunt helpt u bij het opstellen en indienen van uw plan. Alle informatie over de opstartbijdrage vindt u hier.

Het Programma Lokale Energietransitie maakt deel uit van Kansrijk Groningen. De coördinatie van Kansrijk Groningen ligt bij de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Het programma wordt gefinancierd door de NAM en uitgevoerd door de Natuur en Milieufederatie Groningen, Groninger Energiekoepel, Grunneger Power en de Provincie Groningen.

Tags:
Profiel Janneke Wolkorte

Janneke Wolkorte

Projectleider Klimaat en Energie werkdagen: ma, di, do