Startsubsidie voor Energie Collectief Tolbert

9 september 2019

Startsubsidie voor Energie Collectief Tolbert

Lokaal energie-initiatief Energie Collectief Tolbert (ECT) ontvangt 8.815 euro aan startsubsidie vanuit het programma Lokale Energietransitie van de Nationaal Coördinator Groningen. Het collectief wil met de omgeving een kleinschalig zon- of windproject realiseren. De startsubsidie wordt aangewend om voor een aantal potentiële locaties de haalbaarheid van zo’n project te onderzoeken. Het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts reikte de cheque uit aan de initiatiefnemers.

ECT is een lokale energie coöperatie in oprichting met als doel het stimuleren en faciliteren van betaalbare duurzame energietransitie in Tolbert en omgeving. De slogan is: Energie Collectief Tolbert, daar krijgt iederéén energie van! De werkgroep kan nu, na maanden voorbereiding, concreet aan de slag met de volgende stap. Veel woningeigenaren in de omgeving van Tolbert hebben al zonnepanelen en profiteren van een gunstig rendement. ECT wil deze vorm van duurzame energie ook mogelijk maken voor woningeigenaren met een ongunstig dak en voor iedereen met een huurhuis of voor bewoners van een appartementencomplex.

Het eerste project is het plaatsen van circa 750 zonnepanelen op de HJC-manage in Tolbert, dit zal eind 2019  van start gaan. Deze lokaal opgewekte energie zal worden geleverd aan de Groningse energiemaatschappij Energie VanOns. Naast opwekken van energie is er ook aandacht voor energiebesparing, zoals woningisolatie. Daarnaast wordt gedacht aan advies en collectieve inkoop op het gebied van woningisolatie, ledverlichting of een warmtepomp. Andere ideeën die ze al hebben zijn de aanschaf van een eigen windmolen of een elektrische deelauto ter vervanging van meestal ongebruikte auto’s.

Opstartbijdrage lokale energie
Energiecollectieven in de provincie Groningen kunnen een startsubsidie van maximaal 10.000 euro aanvragen voor hun energieproject. Dit kan worden besteed aan bijvoorbeeld een haalbaarheidsstudie, een ledenwervingscampagne of het oprichten van een coöperatie. Aanvragen kunnen worden ingediend bij het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts van de Natuur en Milieufederatie Groningen en Groninger Dorpen. Heeft u een idee? Het Servicepunt helpt u bij het opstellen en indienen van uw plan. Alle informatie over de opstartbijdrage vindt u hier. Het Programma Lokale Energietransitie maakt deel uit van Kansrijk Groningen. De coördinatie van Kansrijk Groningen ligt bij de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Het programma wordt gefinancierd door NAM en uitgevoerd door de Natuur en Milieufederatie Groningen, Groninger Energie Koepel, Grunneger Power en de Provincie Groningen.

Tags:
Profiel Janneke Wolkorte

Janneke Wolkorte

Projectleider Klimaat en Energie werkdagen: ma, di, do