Startsubsidie Lokale Energie nog t/m 31 december beschikbaar

18 oktober 2023

Startsubsidie Lokale Energie nog t/m 31 december beschikbaar

Ben jij nou ook net een nieuw energie-initiatief gestart, of wil je deze gaan starten met je buurt of dorp? T/m 31 december 2023 is de startsubsidie nog beschikbaar! Neem gerust contact op met Merijn de Jong (zie onderaan de pagina) om te kijken of je in aanmerking komt. Startende lokale energiecollectieven in de provincie Groningen (of een bewonersgroep die van plan is een collectief op te richten) kunnen dit jaar nog maximaal 6.000 euro aanvragen om de opstartkosten te kunnen betalen. Ook de kosten van het voor de eerste keer ontwikkelen en opzetten van een lokaal energieproject komen voor subsidie in aanmerking. Hierbij kun je denken aan kosten ten behoeve van zaalhuur en catering voor bewonersbijeenkomsten, communicatiemateriaal voor promotie, ledenwervingsactiviteiten, haalbaarheidsonderzoeken, oprichten coöperatie en de ontwikkeling van een businesscase.

klik hier voor meer info en het aanvragen van de startsubsidie

De dorpen Grootegast en Bourtange hebben de afgelopen periode startsubsidie ontvangen. Ook het Energieteam de Hunze/van Starkenborgh welke in de gelijknamige wijken van de stad actief is, mocht op een bijdrage rekenen.

“ Op meerdere plekken in het land wordt gezocht naar modellen om onderling lokaal geproduceerde energie uit te wisselen. Hiervoor zijn meerdere modellen in de maak. De coöperatie zal straks open staan voor alle inwoners/ondernemers in de omgeving van Grootegast.”

Lokale bakker Weit Hamersma, een van de initiatiefnemers in Grootegast

“Er zijn diverse mogelijkheden onderzocht om energie op te wekken. Zo is er onder andere gekeken naar een gecombineerd gebruik van een parkeerveld voor de opwek van zonne-energie en zijn er werkbezoeken gebracht aan projecten op het gebied van aard- en bodemwarmte, maar ook wordt er gekeken naar warmte-koude opwek vanuit het grachtensysteem rond de Vesting voor het koelen en verwarmen van woningen. Wordt er bijvoorbeeld gekozen voor een zonnepark, dan zal dit in een vorm worden gegoten waarbij ook bewoners van buiten de vesting kunnen profiteren.”

Hendri Meendering van de werkgroep in Bourtange

“We willen bewoners in onze wijk enthousiast maken over de mogelijkheden om in je eigen huis of samen met je buren / straat energiebesparende maatregelen te nemen. Door gezamenlijk in te kopen kunnen we besparen op de kosten. Dit kan gaan om isolatiemateriaal, maar ook zonnepanelen of (hybride) warmtepompen. En door samen te werken ontstaat er ook meer sociale cohesie in de wijk.”

Peter Altena. initiatiefnemer van het energieteam de Hunze/van Starkenborgh

Ambitie: dekkend netwerk

Samen met alle betrokkenen werken we aan een dekkend netwerk van energie-initiatieven, zodat alle bewoners in Groningen de mogelijkheid hebben zich bij een initiatief aan te sluiten.

Programma Energieparticipatie

Het budget van de Startsubsidie Lokale Energie komt uit het Programma Energieparticipatie. Nationaal Programma Groningen heeft vijf miljoen euro beschikbaar gesteld om het Programma Energieparticipatie uit te voeren. Het programma wordt uitgevoerd door de Natuur en Milieufederatie Groningen, de Groninger Energiekoepel en Grunneger Power.

Einde in zicht

De regeling loopt tot en met 2023. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2023.

Tags:

Meer weten? Neem gerust contact op met Merijn

Profiel Merijn de Jong

Merijn de Jong

Projectmedewerker energietransitie en duurzaamheid; werkdagen: ma t/m vr