Scholieren steunen werkgroep Boerenbuitengebied in Muntendam

30 oktober 2019

Scholieren steunen werkgroep Boerenbuitengebied in Muntendam

2016: het eerste kalfje!

De werkgroep Boerenbuitengebied in Muntendam bedrijft inmiddels al bijna tien jaar natuurinclusieve landbouw. Nog voordat de term natuurinclusieve landbouw was geïntroduceerd, koos de werkgroep er al voor om landbouw te bedrijven die de biodiversiteit niet verstoort, maar benut. In hun eigen woorden: ‘In de gangbare akkerbouw laten boeren gewassen groeien door voortdurend bij te sturen en in te grijpen als het mis dreigt te gaan. Onder andere met meststoffen (mineralen) en met chemicaliën. Gewasbeschermingsmiddelen zijn er in verschillende smaken: chemicaliën die hinderlijk onkruid verdelgen (herbiciden), die schadelijke aaltjes verdelgen (nematiciden), die schadelijke schimmels bestrijden (fungiciden), die plaagdieren bestrijden (insecticiden). De gangbare akkerbouw is een controlemodel, te vergelijken met de moeite die je moet doen om een bal bovenop een heuvel te laten liggen: je blijft corrigeren. Natuurinclusieve landbouw is te vergelijken met een bal die je in het midden van een kom wilt laten liggen: een adaptatiemodel. Er is maar af en toe bijsturing nodig. De hamvraag: hoe maak je van een heuvel een kom? Het antwoord: door de natuurlijke processen in te zetten. In de natuur is ook alles steeds in beweging. Maar steeds als er onbalans dreigt, treden er vanzelf natuurlijke mechanismen in werking die weer naar balans toe werken.’

Begin dit jaar werd de werkgroep verblijd met een gift van € 1.000,- van scholieren van de Remonstrantse Kerk in Groningen die via de Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG) aan de werkgroep is gedoneerd. Onlangs hebben de scholieren kennisgemaakt met de werkgroep en hebben ze boerderij de Kloosterplaats in Muntendam bezocht waar ze veel hebben geleerd over natuurinclusieve landbouw en de geschiedenis van de boerderij en het landschap.

De dag begon met een lekker stuk versgebakken ‘klauwierenkoek’, limonade en een inleiding door Jan-Willem Lobeek (directeur NMG). Vervolgens vertelde Peter Harry van de werkgroep over wat ze doen aan natuurinclusieve akkerbouw en landschapsontwikkeling. De slingertuin van de boerderij werd bezocht en in de nieuwe schuur, waar de aardappelbewaring en werktuigenberging zitten, mochten de kinderen even in de cabine van de combine zitten. De excursie ging voorts naar de ‘overhoekjes’ (overgebleven hoekjes land) voor een korte wandeling langs verschillende landschapselementen zoals de ecologisch beheerde bermen. In de wei liepen lakenvelder koeien. Ook het informatiepaneel over Boerenbuitengebied, de akkerranden en de gewassen in het veld werden bezocht en toegelicht. In het veld mochten de kinderen de aardappelen met de hand rooien, waar ze maar geen genoeg van kregen.

Met het imago van de boeren van Boerenbuitengebied bij de leerlingen zit het wel snor.

Tags:
Profiel Jasper Tiemens

Jasper Tiemens

Projectleider Natuur en Landbouw werkdagen: ma, di, do, vr