Rechter legt werkzaamheden Suikerzijde voorlopig stil

18 november 2021

Rechter legt werkzaamheden Suikerzijde voorlopig stil

Naar tevredenheid van de samenwerkende natuurorganisaties schorst de voorzieningenrechter de ontheffing op grond van de Wet Natuurbescherming met betrekking tot het bestemmingsplan Suikerzijde. Dat betekent dat alle werkzaamheden op de vloeivelden voorlopig worden stilgelegd.

Jan-Willem Lobeek, namens de negen organisaties: ‘Wij zijn blij met deze uitspraak en zien dit als een belangrijke steun in de rug.’ In de praktijk kunnen alle werkzaamheden op de Suikerzijde die te maken hebben met de gevraagde ontheffing voorlopig niet worden uitgevoerd. Hiermee wordt voorkomen dat er onomkeerbare ingrepen worden gedaan ten aanzien van een aantal belangrijke natuurwaarden op het voormalig Suikerunieterrein. De rechter schorst het besluit tot zes weken na de bekendmaking van de beslissing op het bezwaar dat de organisaties aantekenden.

Aanwezige natuurwaarden
De negen samenwerkende organisaties hebben bezwaar gemaakt tegen deze ontheffing omdat zij vinden dat er onvoldoende rekening is gehouden met de aanwezige natuurwaarden en de wijze waarop deze gecompenseerd zouden moeten worden. ‘We gaan er vanuit dat de Provincie in de bezwaarprocedure de door de rechter genoemde overwegingen meeneemt en de ontheffing niet verleent’, aldus Lobeek.

Volksgezondheid
Leefgebieden van vogels zijn beschermd door de Europese Vogelrichtlijn. De gemeente Groningen beroept zich op het belang van de volksgezondheid om toch woningen te bouwen op de voormalige vloeivelden. Deze argumentatie wordt door de rechter verworpen. Ook vindt de rechter dat het belang van de vleermuizen en geoorde futen niet boven die van de weidevogels gaat.

Lobeek: ‘We zouden de komende tijd graag benutten om met de gemeente in gesprek te gaan over een betere invulling van de woningbouwopgave met behoud van de natuurwaarden.’

De samenwerkende organisaties zijn:
Natuur en Milieufederatie Groningen, Collectief Groningen West, Het Groninger Landschap, Vleermuiswerkgroep Groningen, Natuurmonumenten, IVN Groningen-Haren, KNNV Groningen, Avifauna Groningen en Bomenstichting

Klik hier voor meer informatie over de Suikerzijde

Profiel Jan-Willem Lobeek

Jan-Willem Lobeek

Directeur-bestuurder; werkdagen: ma, di, wo, do, vr