Reactie NMG op herziene Ontwerp Omgevingsvisie

12 november 2015

Reactie NMG op herziene Ontwerp Omgevingsvisie

De Natuur en Milieufederatie Groningen presenteerde woensdag 11 november haar reactie op het herziene Ontwerp Omgevingsvisie aan leden van Provinciale Staten. Zij deed dit samen met Natuurmonumenten, Landschapsbeheer Groningen en Het Groninger Landschap. De organisaties maken zich vooral zorgen over de extra ruimte die de Provincie wil bieden aan uitbreidingen van recreatiewoningen, woningbouw en agrarische schaalvergroting in landelijk gebied. Naast het bieden van extra ruimte geeft de Provincie de regie op deze thema’s bovendien aan gemeenten. De NMG vreest dat dit zal leiden tot een aantasting van natuur, landschap en de kwaliteit van de leefomgeving.

Onderstaande documenten (in pdf) geven meer informatie over de reactie van de NMG op verschillende thema’s:
Sanering Asbestdaken
Ruimte voor Duurzame energie en Energyport
Kwaliteit van de Leefomgeving
Vergroten Biodiversiteit

Zie ook onze dossierpagina over de Provinciale Omgevingsvisie

De provinciale stukken van de herziene Omgevingsvisie zijn te vinden op de website van de provincie. De plannen worden op 18 november besproken in de Staten en begin volgend jaar zijn ze in te zien.