Reactie NMG op de aandacht voor plannen ‘nieuw Waddeneiland’

20 december 2012

Reactie NMG op de aandacht voor plannen ‘nieuw Waddeneiland’

Vandaag is in diverse media aandacht voor plannen van de Provincie Groningen om een haveneiland te ontwikkelen die een vaargeulverdieping van de Eems zou kunnen voorkomen en tegelijkertijd duurzame economische ontwikkeling in het gebied kan stimuleren.

Op 20 december 2012 gaf directeur Siegbert van der Velde van de Natuur en Milieufederatie Groningen hierop toelichting in het NOS journaal. Dat audiofragment is hier te beluisteren. Een gezamenlijke reactie van de Waddenvereniging, Het Groninger Landschap, Natuurmonumenten en Natuur en Milieufederatie Groningen als reactie op de verschenen artikelen in de diverse media, verscheen op 29 december 2012 als opinieartikel in het Dagblad van het Noorden. Hier kunt u het lezen.

Het plan voor een haveneiland is afkomstig uit de Ontwikkelingsvisie Eemsdelta van de Provincie Groningen. Hierin wordt een economische ontwikkeling tot 2030 geschetst, waarbij een pallet aan maatregelen wordt voorgesteld die ook de ecologie van het Eems-Dollardestuarium kunnen verbeteren. Bij het maken van de plannen werken alle belangenorganisaties in het gebied samen.

Een van de maatregelen
Een haveneiland zou kunnen behoren tot één van de maatregelen om de slechte conditie het estuarium te verbeteren. Lading van grote zeeschepen zou er kunnen worden overgeslagen naar schepen die de Eems kunnen bevaren zónder dat vaalgeulverdieping nodig is.

Locatie haveneiland
Over de plek van een haveneiland moet echter nader onderzoek worden gedaan. Het kan in ieder geval niet worden aangelegd tussen Borkum en de Rottums. Logischer is een plek boven de Waddeneilanden, in de Noordzee.

Belangrijkste voordeel aan een haveneiland is dat zo een vaargeulverdieping kan worden voorkomen. Verdere verdieping van getijdenrivier de Eems zou een ramp betekenen voor het Eems-Dollardestuarium; nu al stroomt het water er zo snel dat het water volledig troebel is, slib niet kan bezinken en er in de grote delen geen leven meer mogelijk is.

Stroomsnelheid
De Natuur en Milieufederatie heeft er steeds voor gepleit ook te onderzoeken of een dergelijk haveneiland ook dienst kan doen om de stroomsnelheid van het water in de Eems-Dollard te remmen.

Een dergelijk onderzoek is uiteraard nog niet uitgevoerd, maar op voorhand is daar wel van te zeggen dat de locatie van het eiland voor die functie natuurlijk van belang is.

Ook zonder deze functie kan een haveneiland natuurlijk van belang zijn voor economie en ecologie. Als stopcontact op zee voor windparken en aanlanding van kabels én als overslag voor de Eemshaven voor diepliggende zeeschepen.

Ecologie en Economie in Balans
De samenwerking van zowel overheid, bedrijfsleven als de natuur- en milieuorganisaties om gezamenlijk maatregelen te werken aan verbetering van het estuarium, een beter milieu én economische activiteiten is eind oktober vastgelegd in de Intentieverklaring Ecologie en Economie in Balans.