Reactie NMG op concept Groenplan Vitamine G gemeente Groningen

6 mei 2020

Reactie NMG op concept Groenplan Vitamine G gemeente Groningen

Op 11 maart 2020 heeft de gemeente Groningen het Groenplan Vitamine G in concept vastgesteld. Dit visiedocument zal de komende 10 jaar een bepalende rol spelen voor het groen in en rond de stad. Bij het visiedocument hoort een uitvoeringsplan. Tot en met 24 april was het mogelijk om op zowel het visiedocument als het uitvoeringsplan te reageren. Dat hebben wij als Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG) gedaan. Wij hebben ook onze achterban opgeroepen om naar de gemeente toe te reageren.

We zijn positief over het Groenplan. Het is een ambitieus integraal document waarin het groen steeds wordt gerelateerd aan opgaven zoals natuur, gezondheid, klimaatadaptatie, CO2, voedsel en landbouw. We zien in het plan de doelstelling om de openbare ruimte te vergroten, veel extra bomen toe te voegen en aandacht voor de kwaliteit van de natuur zelf. Maar met een groeiambitie naar 250.000 inwoners, de ruimtelijke gevolgen van de doelstelling om in 2035 energieneutraal te worden en de oproep aan inwoners om meer gebruik te maken van openbaar groen zien we ook een extra bedreiging voor de biodiversiteit.

Naast waardering voor onder andere de plannen om bomen beter te beschermen en het aantal bomen uit te breiden, informatie toegankelijker te maken, de Gemeentelijke Ecologische Structuur uit te breiden en aan te sluiten op het Natuurnetwerk Nederland, is er ook zorg over de borging en de uitwerking van de plannen. Onze volledige reactie op het Groenplan vindt u hier.

We willen graag benadrukken dat we altijd een partner voor de gemeente zijn om te vergroenen en samen met onze achterban klaar staan om te helpen. Samen met een aantal groene partijen en de gemeente werken we aan een manifest dat we voor de zomer gezamenlijk hopen te ondertekenen, om zo samen de schouders onder de vergroening te zetten.

Download hier de reactie NMG op concept Groenplan Vitamine G gemeente Groningen

Tags: