Raad van State vernietigt vergunning voor varkensstal Uithuizen: na 22 jaar eindigt de laatste procedure tegen de roze invasie door De Beer is Los

14 augustus 2019

Raad van State vernietigt vergunning voor varkensstal Uithuizen: na 22 jaar eindigt de laatste procedure tegen de roze invasie door De Beer is Los

Tweeëntwintig jaar na de roze invasie in Groningen, een golf van aanvragen voor zeer grote varkensstallen, is de langstlopende procedure tegen een van deze stallen geëindigd in een definitieve vernietiging van de vergunning.

In 1998 waren er 170.000 varkens in de provincie en lagen er opeens aanvragen voor 310.000 extra varkens, voornamelijk van boeren uit Brabant en Limburg die in het zuiden niet meer mochten uitbreiden. Lokale organisaties onder de naam De Beer is Los verzetten zich, met juridische steun van de Natuur en Milieufederatie Groningen en de Vereniging Groningen tegen Bio-industrie, tegen de varkensbedrijven vanwege de milieugevolgen (overbemesting met stikstof door ammoniak en stankhinder), lelijke grote stallen in het landschap en zorgen over dierenwelzijn.

De Beer is Los
De toenmalige gemeente Eemsmond kreeg in 1997 vier aanvragen voor varkensstallen met in totaal 27.000 varkens. De Beer is Los verzamelde in korte tijd honderden handtekeningen tegen deze aanvragen. In de daarop volgende jaren is het in de provincie Groningen met veel procederen uiteindelijk gelukt de roze invasie (varkens) helemaal te voorkomen; de gevederde invasie (kippen) werd voor de helft tegengehouden. Veel aanvragers kregen geen vergunning of gooiden zelf de handdoek in de ring. In Eemsmond liep echter nog steeds een procedure over de aanvraag voor een bedrijf met ruim 6000 varkens aan de Emmaweg. De gemeente had hiervoor een vergunning onder de Wet natuurbescherming afgegeven. De Beer is Los en de Natuur en Milieufederatie Groningen hadden hiertegen een beroep aangetekend omdat het bedrijf extra neerslag van stikstof in daarvoor gevoelige Natura 2000-gebieden zou veroorzaken. De Raad van State vernietigde kort geleden deze vergunning.

De afgelopen tijd heeft de Raad van State veel van dergelijke besluiten genomen. De Raad van State maakt een einde aan de praktijk dat zulke vergunningen worden afgegeven, waarin alleen een belofte wordt gedaan dat in de toekomst het verlies van natuurwaarden door de uitstoot van stikstof wordt gecompenseerd.

Rol van de NMG
De bestuurders van de voormalige Vereniging Groningen tegen Bio-industrie Klarissa Nienhuys en Bert Stoop hebben grote bewondering voor de volharding van de Beer is Los in Uithuizen en complimenteren de NMG. “De Natuur en Milieufederatie Groningen heeft vanaf het begin van de roze en gevederde invasie geholpen om de acties te coördineren en de procedures in goede banen te leiden. Deze goede afloop is dan ook zeker te danken aan de deskundige juridische ondersteuning door de NMG.”

Tags:
Profiel Erik de Waal

Erik de Waal

Beleidsmedewerker Wadden gerelateerde onderwerpen