Groningen zoemt! Stem op het vosje voor ‘De soort van Groningen’

28 september 2016

Groningen zoemt! Stem op het vosje voor ‘De soort van Groningen’

Foto: Wankja Ferguson www.vlindererbij.nl
Foto: Wankja Ferguson www.vlindererbij.nl

Tot 15 oktober kunnen Groningers kiezen welke dier- of plantensoort hét symbool van hun provincie wordt. De provincie Groningen heeft samen met natuurorganisaties tien soorten genomineerd: de blauwborst, de bot, de grauwe kiekendief, de groene glazenmaker, de paarse morgenster, de ruige dwergvleermuis, de steenbraam, de visdief, het vosje en de waterspitsmuis.
Samen met ‘Vlinder er Bij‘ steunt de NMG het vosje om verkozen te worden tot dé soort van Groningen.  

De tien soorten staan voor het karakter, de schoonheid en de afwisseling van het Groninger landschap. Met het singellandschap van het Westerkwartier, de kleigronden van het Hogeland, de kwelders, de Veenkoloniën, het Lauwersmeer, de zandgronden van de Hondsrug, de moeraslandschappen van het Leekstermeer, is Groningen de provincie met het meest gevarieerde landschap.

p1190254-vosje-op-bloeiende-berberis-bijgesneden
Foto: Wankja Ferguson www.vlinderbij.nl

Over het Vosje
Een van de best herkenbare wilde bijen in Groningen is een mooi rossig gekleurd, vol behaardexemplaar: het vosje. In Nederland vliegen 360 soorten wilde bijen waarvan 25 soorten hommels rond. Een groot deel daarvan is bedreigd en staat op de rode lijst maar geen enkele soort wordt in Nederland beschermd. De bij is op het platteland te vinden, maar ook in de stad, en vooral langs bosranden en spoordijken.

Stemmen kan via deze link

Bedreigingen
Wilde bijen hebben drie dingen nodig. Stuifmeel voor de jonge bijtjes, nectar om zelf te leven en nestmateriaal, bijvoorbeeld blaadjes, haren van planten, modder, hars of klei. Het vosje is er vroeg bij. Al in het voorjaar zoekt hij nectar en stuifmeel op wilgentakjes en sleedoorn, maar ook op andere bloemen. Bijen en hommels kennen drie bedreigingen: bestrijdingsmiddelen in de landbouw, het te vroeg maaien van bermen, slootwallen en kruidenrijk grasland en teveel stikstof in de grond. Dat bevordert de groei van gras en dat verdringt bloemen en kruiden.

Nestje in de klei
Het vosje is een zandbij. De mannetjesbijen hebben maar een taak: het bevruchten van vrouwtjesbijen. Daarna sterven ze. Elke vrouwtjesbij maakt haar eigen nest in de grond. Een diepe hoofdgang met allemaal zijtakjes met aan het eind een kleine broedcel. Daarin legt ze een hoeveelheid stuifmeel en een eitje en sluit het af met klei of zand. Daarna sterven ook de vrouwtjesbijen. Het vosje kan zijn nestje in zowel zand als klei maken.

Waar bij hommels de hommelkoningin overwintert en in het voorjaar een nieuwe kolonie maakt, sterven bij de solitaire wilde bijen alle diertjes voor de winter. De nieuwe generatie leeft al voort onder de grond op de aangelegde voorraad stuifmeel en komt in het voorjaar naar boven.

Gevarieerde natuur
Groningen herbergt veel landschapstypen en daarin zijn wilde bijen en hommels van groot belang. Ze staan aan de basis van een mooie, gezonde en gevarieerde natuur in Groningen doordat ze bloemen, planten en bomen bestuiven. Daarmee begint eigenlijk alles.

Groningen Zoemt
SinLOGO - Groningen Zoemtds 2012 zet de NMG zich voor de verbering voor leefomstandigheden voor bijen in Groningen, onder andere met het project Groningen Zoemt.