NMG steunt protest Onderdendam tegen uitbreiding melkfabriek

5 maart 2018

NMG steunt protest Onderdendam tegen uitbreiding melkfabriek

Het Groninger Landschap, Bond Heemschut en de Natuur en Milieufederatie Groningen steunen het protest tegen uitbreiding van de melkfabriek in Bedum.

Volgens Erik de Waal van de Natuur en Milieufederatie Groningen is het contact met Onderdendam ontstaan naar aanleiding van het protest tegen de 380 kV Hoogspanningslijn: ‘Zij steunen ons daarbij en van het een komt het ander. We wisten dat er iets speelde in Bedum, maar niet dat de fabriek zo hoog zou worden.’

De Vereniging Dorpsbelangen Onderdendam en een groep particulieren ageren tegen de voorgenomen uitbreiding van melkfabriek van FrieslandCampina op de plek van het Boterdiep in Bedum.

Kanaal moet aan de kant voor uitbreiding melkfabriek
Het kanaal schuift een stukje op voor een 50 meter hoge melkpoederfabriek. Gemeente en fabriek maakten daar in 2015 een principeafspraak over. Waterschap Noorderzijlvest en de Provincie steunen het voornemen, maar in Onderdendam valt de bouw van de nieuwe fabriek bij veel mensen verkeerd. Zij zijn bang dat het hoge pand (de blik op) het landschap verwoest. De nieuwe fabriek staat op de zichtlijn tussen Onderdendam en de Walfridustoren in Bedum.

Gemeente, provincie en fabriek misleiden bezoekers inloopbijenkomst
Algemeen Plaatselijk Belang Bedum steunt de noodkreet ook. Die zegt dat gemeente, Provincie en fabriek vorige maand op een inloopbijeenkomst verzuimden bezoekers te vragen of ze wel beseffen hoe groot het bouwplan is. Ze zouden een veel te rooskleurig beeld hebben geschetst. ‘De poort naar rust, ruimte en weidsheid, die Bedum wil zijn, verdwijnt’, laat Henk van der Velde namens de vereniging weten.

Dorpsbelangen riep vorige maand op het ‘onzalige’ plan terug te trekken. Volgens de vereniging staat welstandsorganisatie Libau aan haar kant, maar dat advies is nog niet openbaar. Volgens een woordvoerder werkt de gemeente aan een nieuwe visie voor de noordkant van het dorp en zijn er nog geen bouwplannen ingediend. Juridisch is de tijd voor bezwaar nog niet rijp.

Bron: Dagblad van het Noorden 
Foto: Schets van de nieuwe fabriek van FrieslandCampina Bedum. Tekening: Enno Zuidema 

Tags:
Profiel Erik de Waal

Erik de Waal

Beleidsmedewerker Wadden gerelateerde onderwerpen