NMG steunt Propositie Living Lab Eemsdelta

20 januari 2014

NMG steunt Propositie Living Lab Eemsdelta

Overeind houden Delesto goed voor vergroening industrie Eemsdelta

De afgelopen week heeft de Natuur en Milieufederatie Groningen steun toegezegd aan de Propositie Living Lab Eemsdelta. Dit plan draait in de kern om het overeind houden van de Warmtekrachtkoppelingscentrale (WKK) van Delesto.

De centrale van Delesto produceert stoom voor de industrie en dat levert tegelijkertijd elektriciteit.  Delesto behoort daarmee tot de meest efficiënte energiecentrales in Nederland en dus een zeer lage CO2-uitstoot per kilowattuur. Om die reden bestaan in veel landen subsidieregelingen voor WKK’s, maar niet in Nederland. De centrale staat momenteel stil vanwege de hoge gasprijs in combinatie met het feit dat zij de productie niet kan afschakelen als de stroomprijs te laag is. Een slechte zaak, omdat kolencentrales en gascentrales met een veel hogere uitstoot per kilowattuur wel volop draaien.

Vergroening industrie
Als de subsidie voor duurzame energie ook voor Delesto beschikbaar is, is dit bedrijf gered en ook de daaraan verbonden werkgelegenheid. Als er daarnaast een rechtstreekse verbinding gelegd kan worden naar de chemische fabrieken in Delfzijl kan Delesto deze bedrijven goedkope elektriciteit leveren.  Dat is van belang omdat de chemische industrie in Delfzijl in zwaar weer verkeert en veel arbeidsplaatsen dreigen te verdwijnen.  De Natuur en Milieufederatie Groningen is van mening dat het milieu in de Eemsdelta gebaat is bij vergroening van de industrie, niet bij hoge werkloosheid.

Propositie als showcase
Met de Propositie Living Lab wordt hierin voorzien door een twintigtal projecten als tegenprestatie. Deze projecten geven daadwerkelijk en snel inhoud aan een stevige vergroening van de chemische industrie in Delfzijl en een verlaging van de CO2-footprint met 30%. De Propositie brengt daarmee een lang gekoesterde wens van de Natuur en Milieufederatie Groningen binnen bereik. Het heeft de potentie om een showcase te worden voor de energie-intensieve industrie met een nieuw bedrijfseconomisch perspectief door vergroening van de productie.

Daarnaast biedt het plan mogelijkheden om de afspraken rondom energiebesparing tussen Delesto en de NMG te realiseren, zoals die zijn gemaakt in het project CO2-Ambitie.

Aldel
Bij een eventuele doorstart zou Aldel kunnen profiteren van goedkope elektriciteit van Delesto, maar de Natuur en Milieufederatie Groningen denkt niet dat dit tot de mogelijkheden behoort: het langetermijnperspectief voor Aldel ontbreekt naar onze mening. Een (tijdelijk) iets hogere elektriciteitsprijs dan in Duitsland is maar één factor in het faillissement van het bedrijf.

Voor het langetermijnperspectief van Aldel is meer nodig: een stabiele elektriciteitsprijs door een eigen duurzame energievoorziening, energiebesparing en  aanpassingen in de productie, zodat minder energie nodig is per kilo aluminium en investeringen in het verminderen van de (op termijn) onhoudbare uitstoot van fluoriden.

590 voltijds banen
De Natuur en Milieufederatie is van mening dat – mocht het langetermijnperspectief voor Aldel er toch zijn op basis van deze Propositie – dat zou moeten blijken uit belangstelling van marktpartijen, niet uit het wederom verstrekken van overheidssubsidies. Het is beter publiek geld te investeren in groene banen met langetermijnperspectief. De projecten die in de propositie worden genoemd leveren alvast 590 voltijds groene banen op.