NMF Groningen Samen voor een mooi en duurzaam Groningen.
Menu
Energie in de Eemshaven

Energie in de Eemshaven

Groningen is dé energieprovincie van Nederland. Natuurlijk door het gasveld van Slochteren, maar ook door de centrales in de Eemshaven en de kabelverbindingen met Scandinavië en Duitsland. In Groningen wordt dus veel meer energie opgewekt dan de provincie zelf nodig heeft. 

De grote kolencentrales leveren weliswaar veel energie, maar maken Groningen beslist niet duurzaam. Zij hebben een grote impact op het milieu, onder andere door de omvangrijke neerslag van stikstof die leidt tot verzuring en vermesting, en door de enorme hoeveelheid koelwater die aan de Waddenzee wordt onttrokken en veel warmer weer wordt geloosd.

De Natuur en Milieufederatie Groningen is het aanspreekpunt voor zowel energiebedrijven als natuur- en milieuorganisaties in dit gebied en stimuleert de energiewereld om zich zo duurzaam mogelijk te ontwikkelen, met oog voor natuur, milieu en landschap.

Met energiecentrale Delesto voerden we het project CO2-ambitie uit. Samen keken we hoe Delesto nog minder CO2 uit kon stoten. Het bedrijf produceerde duurzame energie uit stoom, waarmee het chemiepark werd verwarmd. Helaas staat de centrale nu stil, door de hoge prijzen op de gasmarkt. En dan is er nog de centrale van Nuon. Door afspraken met de natuur- en milieuorganisaties zag Nuon af van het kolengestookte gedeelte van de centrale. Mocht het bedrijf hiertoe toch overgaan, dan is vastgelegd dat het de CO2 die dan meer wordt uitgestoten dan nu met de gasgestookte centrale, zal afvangen of compenseren.

Tegen de centrale die RWE bouwt in de Eemshaven loopt op dit moment nog een procedure, die we voeren met diverse natuur- en milieuorganisaties. Een nieuwe kolencentrale hoort wat ons betreft niet thuis aan de rand van de Waddenzee, zowel werelderfgoed als Natura 2000-gebied.

Energieprojecten, duurzaam of fossiel: ze brengen zonder uitzondering veel maatschappelijk debat met zich mee. Wij begeven ons volop in dit debat. We zijn immers betrokken bij beide kanten van de medaille: we zetten ons zowel in voor het behalen van de Europese klimaat- en energiedoelstellingen als voor het behoud van een mooi landschap en een rijke natuur. Alle geluiden die een rol spelen in de discussies rond energieprojecten zijn tevens terug te vinden bij onze aangesloten organisaties. Over windenergie kunt u hier meer lezen.

 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur- & milieunieuws in uw mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF