NMG schrijft gezamenlijk advies geurbeleid voor Provincie Groningen

30 mei 2013

NMG schrijft gezamenlijk advies geurbeleid voor Provincie Groningen

De Natuur en Milieufederatie Groningen heeft, namens haar achterban, een advies aangeboden aan de Provincie Groningen over geurbeleid in de provincie. De Provincie Groningen schrijft momenteel namelijk aan een nieuw provinciaal geurbeleid voor industrie.

Stankoverlast is een belangrijk punt als het gaat over aantasting van woon- en leefgenot. Met het geurbeleid wil de Provincie Groningen de stankoverlast vanuit de industrie terugdringen. De behoeften en belangen van omwonenden spelen hierin een belangrijke rol. De Natuur en Milieufederatie Groningen ging in gesprek met haar achterban om alle wensen en ideeën boven tafel te krijgen. Dit is nu vertaald in een gezamenlijk advies naar de Provincie.

Vervolg
In het vervolgtraject vertegenwoordigen we de aanwezigen en zorgen dat het advies wordt meegenomen in de uitwerking van het beleid. De Provincie streeft ernaar om voor de zomer het nieuwe geurbeleid definitief vast te stellen.

Meer informatie

  • Lees hier ons advies aan de Provincie Groningen.
  • Lees hier het verslag over de bijeenkomst eind april.