Stank, wat gaan we eraan doen?

18 april 2013

Stank, wat gaan we eraan doen?

‘Ik heb al meerdere malen een klacht ingediend bij de Provincie over stankoverlast, maar ik hoor er nooit iets over terug.’ De aanwezigen bij de bijeenkomst over het provinciaal geurbeleid waren het er unaniem over eens dat bij de klachtafhandeling nog een flinke verbeterslag te maken is. De Natuur en Milieufederatie Groningen organiseerde de bijeenkomst om vanuit haar achterban te horen wat er speelt rondom stankoverlast in de provincie. Alle wensen en ideeën bundelen we in een gezamenlijk advies richting de Provincie.

De Provincie Groningen schrijft momenteel aan een nieuw provinciaal geurbeleid voor industrie. Stankoverlast is een belangrijk punt als het gaat over aantasting van woon- en leefgenot. Met het geurbeleid wil de Provincie Groningen de stankoverlast vanuit de industrie terugdringen. De behoeften en belangen van omwonenden spelen hierin een belangrijke rol. De Natuur en Milieufederatie Groningen ging in gesprek met haar achterban om alle wensen en ideeën boven tafel te krijgen. Dit wordt vertaald in een gezamenlijk advies naar de Provincie.

Vervolg
In het vervolgtraject vertegenwoordigen wij de aanwezigen en zorgen dat het advies wordt meegenomen in de uitwerking van het beleid. De Provincie streeft ernaar om voor de zomer het nieuwe geurbeleid definitief vast te stellen.

Meer informatie
Lees hier een uitgebreid verslag van de bijeenkomst. (pdf)