NMG blij met inspanningen Provincie voor faunaverbindingen A28

8 oktober 2015

NMG blij met inspanningen Provincie voor faunaverbindingen A28

De Natuur en Milieufederatie Groningen is blij dat dankzij de inspanningen van de natuur- en milieuorganisaties de Provincie Groningen op 6 oktober een proces is gestart om samen met een groot aantal andere partijen de schouders te zetten onder een betere oversteekbaarheid voor dieren zoals de otter en de bever op de A28.

De NMG en andere natuur- en milieuorganisaties spannen zich al langere tijd in om de slechte passeerbaarheid van de A28 onder de aandacht te brengen.  Zo werd een brief verstuurd naar de Tweede Kamer en kreeg gedeputeerde Staghouwer 250 handtekeningen overhandigd tijdens de jongste editie van Gronings Groen (de jaarlijkse netwerkbijeenkomst voor vrijwilligers en achterban van NMG, Natuurmonumenten, IVN Groningen, Landschapsbeheer Groningen, Het Groninger Landschap en Staatsbosbeheer).

In het Dagblad van het Noorden verklaart de Provincie: “Nu het zo goed gaat met de natuurgebieden en de diersoorten die daar leven, is de noodzaak groot om het knelpunt A28 samen op te lossen”. Ook meldt zij dat faunatunnels goedkoper zijn geworden door toepassing van nieuwe materialen zoals glasvezelbuizen. Lees hier het hele artikel.

Betrokken partijen die meedenken om de A28 beter oversteekbaar te maken zijn: Provincie Groningen, Provincie Drenthe, Rijkswaterstaat, Waterschap Hunze en Aa’s, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Het Groninger Landschap, Stichting Natuurplatform Drentsche Aa, Natuur en Milieufederatie Groningen, en de gemeenten Tynaarlo, Haren en Groningen.