Netwerkbijeenkomst warmtetransitie 13 mei

22 april 2024

Netwerkbijeenkomst warmtetransitie 13 mei

Veel gebouwen zijn voor hun warmtevoorziening afhankelijk van aardgas. In 2050 moeten deze woningen allemaal duurzaam worden verwarmd, zo stelt het Klimaatakkoord. Dat betekent niet alleen een andere warmteoplossing, maar in veel gevallen ook isolatie. Elke gemeente heeft een transitievisie warmte opgesteld, waarin zij aangeeft hoe dit vanuit de gemeente wordt aangepakt. Maar er zijn ook veel bewonersinitiatieven die van onderop werken aan de energietransitie in hun dorp of buurt. Op zichzelf al een flinke uitdaging. De Wet natuurbescherming maakt het niet eenvoudiger. De Natuur en Milieufederatie Groningen benadrukt het belang van een natuurinclusieve energietransitie en biedt hierbij ondersteuning.

Tijdens de netwerkbijeenkomst praten we je aan de hand van een aantal aansprekende voorbeelden bij over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de energietransitie in de gebouwde omgeving.

Programma

• Inleiding: een reactie op het Plan van Groningen
door Jan-Willem Lobeek, Natuur en Milieufederatie Groningen
• samenwerking vijf woningcorporaties voor verduurzamen woningen
door Rolf Koops, samenwerkingsverband geWOON Groen
• Warmtetransitie in de gebouwde omgeving
door Alexandra Das, Warmtehuis Groningen
• Collectieve warmteaanpak van onderop
door Merijn de Jong, Natuur en Milieufederatie Groningen

We nodigen je graag uit om mee te praten.

Praktische informatie

Wanneer: maandag 13 mei 2024, van 19.00 – 21.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur)
Waar: Terra ‘De Pionier’, Suikerlaan 51, 9743 DA Groningen
Aanmelden: meld je aan via deze link. Deelname is uiteraard gratis, maar aanmelden is noodzakelijk, zodat we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen.

We hopen je te treffen 13 mei.

Neem voor meer informatie contact op met

Profiel Merijn de Jong

Merijn de Jong

Projectmedewerker energietransitie en duurzaamheid; werkdagen: ma t/m vr