Natuurcompensatie De Suikerzijde Groningen volstrekt onvoldoende

3 juni 2021

Natuurcompensatie De Suikerzijde Groningen volstrekt onvoldoende

De gemeenteraad van Groningen heeft woensdag 2 juni het college van B&W groen licht gegeven voor de woningbouwplannen voor De Suikerzijde, op de voormalige vloeivelden van de Suikerfabriek. Hierdoor dreigt onnodig een waardevol natuurgebied verloren te gaan. De voorgestelde natuurcompensatie bij Hoogkerk zou ten koste gaan van een zeer waardevol weidevogelgebied.

De Natuur en Milieufederatie Groningen, Collectief Groningen West, Het Groninger Landschap, Vleermuiswerkgroep Groningen, IVN Groningen-Haren, KNNV Groningen en Avifauna Groningen hebben vóór de raadsvergadering de raadsleden een gezamenlijke reactie gestuurd waarin zij met name pleiten voor een second opinion over de compensatieplannen.

De organisaties zijn ervan overtuigd dat het voorliggende voorstel voor natuurcompensatie niet zal doen waarvoor het bedoeld is (compensatie voor vleermuizen en geoorde futen) en negatieve gevolgen heeft voor de weidevogels. Precies een jaar geleden onderstreepte de gemeente Groningen in het tien punten manifest Groningen Groen! de noodzaak om de natuur te versterken en aan de slag te gaan met biodiversiteitsherstel, klimaatadaptatie, de inpassing van de energietransitie en natuurinclusief bouwen. Met de plannen voor De Suikerzijde slaat de gemeente nu een heel andere richting in. De natuurorganisaties zijn teleurgesteld dat tijdens de raadsvergadering het vragen van een second opinion met aandacht voor alternatieve natuurcompensatie is afgewezen en beraden zich op vervolgstappen.

Download hier de gezamenlijke reactie

Tags: