Natuurcompensatie De Suikerzijde Groningen volstrekt onvoldoende

6 juli 2021

Natuurcompensatie De Suikerzijde Groningen volstrekt onvoldoende

De gemeenteraad van Groningen heeft woensdag 2 juni het college van B&W groen licht gegeven voor de woningbouwplannen voor De Suikerzijde, op de voormalige vloeivelden van de Suikerfabriek. Hierdoor dreigt onnodig een waardevol natuurgebied verloren te gaan. Een deel van voorgestelde natuurcompensatie in polder De Oude Held zou ten koste gaan van een zeer waardevol weidevogelgebied. De ontheffing in het kader van de Wet Natuurbescherming voor deze compensatie is inmiddels aangevraagd bij de Provincie Groningen. Sinds 30 juni ligt ook het bestemmingsplan ter inzage bij de gemeente Groningen. 

De Natuur en Milieufederatie Groningen, Collectief Groningen West, Het Groninger Landschap, Vleermuiswerkgroep Groningen, IVN Groningen-Haren, KNNV Groningen en Avifauna Groningen hebben vóór de raadsvergadering van 2 juni jl. de raadsleden een gezamenlijke reactie gestuurd waarin zij met name pleiten voor een second opinion over de compensatieplannen.

Polder de Oude Held
De organisaties zijn ervan overtuigd dat het voorliggende voorstel voor natuurcompensatie niet zal doen waarvoor het bedoeld is (compensatie voor vleermuizen en geoorde futen) en negatieve gevolgen heeft voor de weidevogels in de Polder De Oude Held. Bekijk hier een prachtige korte video over dit gebied:

(het artikel gaat verder onder de video)

Manifest Groningen Groen!
Precies een jaar geleden onderstreepte de gemeente Groningen samen met de natuurorganisaties in een gezamenlijk manifest Groningen Groen! de noodzaak om de natuur te versterken en aan de slag te gaan met biodiversiteitsherstel, klimaatadaptatie, de inpassing van de energietransitie en natuurinclusief bouwen.

Geen second opinion
Met de plannen voor De Suikerzijde slaat de gemeente nu een heel andere richting in. De natuurorganisaties zijn teleurgesteld dat tijdens de raadsvergadering het vragen van een second opinion met aandacht voor alternatieve natuurcompensatie is afgewezen en beraden zich op vervolgstappen.

Download hier de gezamenlijke reactie van 2 juni 2021


Bestemmingsplan ter inzage
Nadat op 30 juni het bestemmingsplan De Suikerzijde ter inzage kwam bij de gemeente Groningen is nogmaals een gezamenlijke brief gezonden naar de gemeente Groningen.

Download hier de gezamenlijke reactie van 6 juli 2021


Pamflet van Collectief Groningen West
Meer weten over polder de Oude Held? Collectief Groningen West maakte een uitgebreid pamflet over het belang van de polder, dat door een combinatie van verschillende factoren het hoogste broedsucces van de hele provincie Groningen heeft.

Lees hier het pamflet van Collectief Groningen West

Tot slot verscheen er op 26 juni ook een opinieartikel van de samenwerkende natuur- en milieuorganisaties in het Dagblad van het Noorden over zowel de voorgenomen plannen van de gemeente op de vloeivelden van het Suikerunieterrein als over de geplande woonwijk Eemskanaalzone, waarin zich het Driebondsbos bevindt.

Lees hier ‘De stadse natuur verdient beter’

 

Tags:
Profiel Jasper Tiemens

Jasper Tiemens

Projectleider Natuur en Landbouw werkdagen: ma, di, do, vr