Natuurakkoord van de baan: wat nu?

15 december 2011

Natuurakkoord van de baan: wat nu?

Met een ruime meerderheid heeft Provinciale Staten van Groningen gisteren het Onderhandelings-akkoord decentralisatie natuur verworpen. Noord-Brabant ging Groningen al voor. Daarmee lijkt het onderhandelingsakkoord van tafel. Staatssecretaris Bleker heeft nu de keus: opnieuw onderhandelen met de Provincies of hen voor een voldongen feit stellen. Het kabinet kan besluiten de decentralisatie alsnog, met een noodwet, af te dwingen, maar kan ook besluiten van de decentralisatie af te zien en het natuurbeleid in eigen hand te houden.

De natuur- en milieuorganisaties waren niet blij met het akkoord. Het Rijk wilde volgens het akkoord de verantwoordelijkheden voor aankoop, inrichting en beheer van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), Nationale Parken en Landschappen zo snel mogelijk doorschuiven naar de Provincies, maar gaf daar veel te weinig geld bij: slechts een kwart van het huidige budget zou aan de Provincies worden overgedragen. Wij kunnen ons voorstellen dat de provincies daar veel moeite mee hebben.

Aan het akkoord zat ook een goede kant: de verantwoordelijkheden en de bevoegdheden voor het natuurbeleid zouden grotendeels bij de Provincies komen te liggen. Wij verwachten dat natuur en landschap daar in veel betere handen zijn dan bij het Rijk. De landbouw- en atuurbeschermingsorganisaties hebben er dan ook sterk bij Provinciale Staten op aangedrongen om te streven naar realisering van ons gezamenlijk Groenmanifest. Wij zijn ons ervan bewust dat dit een extra financiële inspanning van de Provincie zou vergen, boven het geld dat het Rijk aan hen beschikbaar wilde stellen.

Het huidige onderhandelingsakkoord lijkt nu echt van de baan. De Natuur en Milieufederatie Groningen hoopt dat dit leidt tot nieuwe onderhandelingen, een beter akkoord en uiteindelijk toch tot overdracht van verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor het natuurbeleid aan de Provincies. Realisering van ons Groenmanifest wordt wel erg onwaarschijnlijk als het Rijk verantwoordelijk blijft voor het natuurbeleid.