Natuur en Milieufederaties steunen Groenboerenplan

Natuur en Milieufederaties steunen Groenboerenplan

De Natuur en Milieufederaties steunen het Groenboerenplan dat onder meer Caring Farmers en Herenboeren hebben opgesteld. Het Groenboerenplan bestaat uit 10 aanbevelingen voor een nieuw perspectief voor boeren en tuinders waarmee een echte omslag van het landbouw- en voedselsysteem wordt bereikt.

7 juli 2022

Kies voor gezonde natuur en een vitale landbouwsector

Boeren hebben van oudsher een sterke binding met natuur. Het Groenboerenplan geeft duidelijk aan wat er nodig is om natuurinclusief boeren in Nederland gangbaar te maken. De Natuur en Milieufederaties doen de oproep om te kiezen voor een gezonde natuur voor ons allemaal én te komen tot een weer vitale landbouwsector. De aanbevelingen uit het Groenboerenplan zijn daarbij essentieel en moeten in het licht van de actuele discussie rondom de stikstofproblematiek in de praktijk gebracht worden.

Natuurinclusief perspectief

Wat de NMF’s betreft is duurzaam en natuurinclusief boeren – primair voor de lokale markt – hét perspectief voor boeren. Groene boeren in Nederland laten zien dat natuurinclusief boeren mogelijk is en steeds meer consumenten kiezen voor eerlijke, duurzame en lokale producten. Met de GoodFoodClub proberen de Natuur en Milieufederaties hiervoor een podium te creëren en een bijdrage te leveren bijdrage aan nieuwe verdienmodellen voor groene boeren.

Landbouwtransitie

In het Groenboerenplan wordt gesteld dat landbouw en natuur onafscheidelijk met elkaar zijn verbonden. De aanbevelingen uit het plan, met steun van 2500 boeren die al werken volgens deze principes, zijn een uitgestoken hand naar ministers Staghouwer en van der Wal om mee te werken aan beleid dat dit perspectief voor een landbouwtransitie ondersteunt.

Sleutel

Deze boeren hebben de sleutel. Ze laten zien dat het perspectief voor natuurinclusieve landbouw geen luchtfietserij is en weten door hun ervaring wat hiervoor nodig is. Denk aan een eerlijke prijs, een grondgebonden manier van werken en zorg voor boeren die willen omvormen. Ook in Groningen kennen we boeren die werken met de natuur en een gezond perspectief voor hun bedrijf creëren.

De Natuur en Milieufederaties denken graag, samen met hun achterban, mee aan dit perspectief naar een werkelijk vitale natuurinclusieve landbouwsector mét toekomstperspectief.

Profiel Jan-Willem Lobeek

Jan-Willem Lobeek

Directeur-bestuurder; werkdagen: ma, di, wo, do, vr