Natuur en Milieufederaties bezorgd over spoedwet stikstof

11 december 2019

Natuur en Milieufederaties bezorgd over spoedwet stikstof

Afgelopen donderdag (5 december) stemde de Tweede Kamer in met de spoedwet stikstof. De Natuur en Milieufederaties (NMFs) begrijpen dat het kabinet op de korte termijn iets wil doen aan de stikstofproblematiek, maar de voorgestelde wet krijgt geen steun vanuit de federaties en andere natuur- en milieuorganisaties. Samen schreven wij hier een position paper over. Daarnaast zijn we bezorgd over de effecten van de nieuwe beleidsregels voor vergunningverlening van het Rijk en de Provincies.

Beleidsregels stikstof nieuw risico
Over de nieuwe beleidsregels die zijn gepresenteerd, hebben de minister en de Provincies de afgelopen maanden onderhandeld. Hierover waren zij het eerder niet eens. De regels geven meer ruimte voor stikstofuitstoot dan de regels die de Provincies in oktober hebben vastgesteld. Bij het zogenaamde “externe salderen” (verkoop van vergunningsruimte tussen partijen) wordt uitgegaan van de ruimte in de stal en niet van het aantal dieren. Bij op dit moment ongebruikte stalruimte ontstaat daardoor het risico dat de uitstoot toeneemt, in plaats van afneemt. Zelfs met de afroming van 30% van de ruimte waarmee gerekend wordt.

Maatwerk mogelijk in overbelaste gebieden
Provincies krijgen wel de mogelijkheid om in bepaalde gevallen en onder strikte voorwaarden, een afwijkend percentage te hanteren voor het afromen van stikstofruimte bij het extern salderen. Dat is ook zeer noodzakelijk voor zwaar overbelaste gebieden, waar de waarde van de aanwezige stikstof ver de grenzen overschrijdt van wat de natuur hebben kan.

De Natuur en Milieufederaties constateren dat de Provincies als gevolg van deze voorstellen in veel gebieden hogere reducties moeten aanhouden om tot houdbare vergunningen te kunnen komen. Zeker zolang de landelijke stikstofdeken door het Rijk niet wordt aangepakt.

Kans op verduurzaming
De Natuur en Milieufederaties roepen het kabinet op om de stikstofcrisis aan te grijpen om de agrarische sector structureel te verduurzamen. Dat betekent meer emissiearme stallen en grondgebonden natuurinclusieve bedrijven. Dat verlaagt de stikstofuitstoot en is dus beter voor het milieu en de volksgezondheid. Het sluiten van kringlopen betekent in de praktijk ook minder dieren. Deze ontwikkeling moet ook voor boeren een goed toekomstperspectief bieden, met eerlijke prijzen voor duurzame producten.

Steun de koplopers!
Gelukkig zijn er veel boeren die de weg naar verduurzaming al lang zijn ingeslagen. Deze koplopers verdienen ondersteuning vanuit de provinciale en landelijke politiek. De gebiedsgerichte aanpak die door de minister wordt voorgesteld, biedt ruimte voor maatwerk voor bepaalde ondernemers.

Meer weten?

Download de position paper van de natuur- en milieufederaties

 

Tags:
Profiel Erik de Waal

Erik de Waal

Beleidsmedewerker Wadden gerelateerde onderwerpen