Moeite met megastal aan Winschoterdiep

8 mei 2014

Moeite met megastal aan Winschoterdiep

Een veehouderij aan de Winschoterweg in Groningen wil fors uitbreiden. De gemeente wil daaraan meewerken en heeft ons een voorontwerp-bestemmingsplan toegestuurd. De Natuur en Milieufederatie Groningen heeft echter grote moeite met dit plan. Er komen te veel dieren op een veel te kleine oppervlakte en de gebouwen passen niet goed in het landschap.

Er is de afgelopen tijd veel discussie geweest bij de Provincie over de oppervlakte boerenerf waar de gebouwen mogen staan. Uiteindelijk is besloten dat de agrarische bouwkavels onder voorwaarden mogen worden vergroot boven de 2 ha, tot maximaal 4 ha. Een van de voorwaarden: wie boven 2 ha wil uitbreiden, moet dat ‘verdienen’ door duurzame maatregelen binnen het bedrijf te nemen. Daarvoor ontwikkelt de Provincie, in samenwerking met LTO en NMG, ‘het Groninger Verdienmodel’.

Deze veehouderij aan de Winschoterweg wil het agrarisch bouwperceel uitbreiden tot 2,5 ha. Maar omdat de aanvraag voor deze uitbreiding is ingediend voor het besluit van de Provincie over de bouwkavels, hoeft het bedrijf niet te voldoen aan het Groninger Verdienmodel. Dit vinden wij een gemiste kans. Bovendien wordt hier een forse bebouwing op een eigenlijk te klein erf geperst: voor landschappelijke inpassing, een randje ‘schaamgroen’ om het bedrijf aan het oog te onttrekken, is geen ruimte meer.

De 33.000 vleeskuikens en 475 mestkalveren zijn volgens de provinciale spelregels intensieve veehouderij. Het aantal dieren in deze intensieve veehouderij mag niet uitbreiden. Maar melkveehouderij valt niet onder intensieve veehouderij. Als de koeien in de wei lopen, het grootste deel van het voer van de eigen grond komt en de mest op de eigen grond kan worden afgezet, zijn wij het hiermee eens. Maar dit bedrijf heeft buiten de gebouwen slechts 50 ha land. 8 koeien per ha is echt te veel. Die 400 koeien zullen dan ook nauwelijks buiten komen. Hun voer komt voor verreweg het grootste deel van buiten het bedrijf. En de mest kan niet op het eigen bedrijf worden gebruikt. Zo wordt het verschil tussen grondgebonden en intensieve veehouderij wel erg klein!