Minister Wiebes: kies voor tracé Eemshaven Oost

10 november 2020

Minister Wiebes: kies voor tracé Eemshaven Oost

In een brief aan minister Eric Wiebes dringen It Fryske Gea, Het Groninger Landschap, Stichting WAD, Stichting Duinbehoud, Natuurmonumenten, de Friese Milieu Federatie en de Natuur en Milieufederatie Groningen er bij de minister op aan om de minst schadelijke oplossing te kiezen om de energie van nieuwe windparken op de Noordzee aan land te brengen: kies voor tracé Eemshaven Oost en leg in één keer een verbinding aan met voldoende capaciteit om ook toekomstige windparken aan te sluiten. Ook hebben wij een brief verzonden aan Eurocommissaris Frans Timmermans. Wij verzoeken hem zijn invloed aan te wenden om bij doorkruising van de Waddenzee de minst schadelijke oplossing te kiezen.

Er komt een nieuw windpark van 700 MW (genoeg voor het elektriciteitsgebruik van 700.000 huishoudens) op 80 km ten noorden van Schiermonnikoog. TenneT moet ervoor zorgen dat de energie van dat windpark op het elektriciteitsnet komt. Daarvoor moeten er, volgens TenneT, twee kabels van 220 kV wisselstroom van het windpark naar land worden gebracht. De kabels kunnen op het elektriciteitsnet worden aangesloten in Burgum, Vierverlaten of de Eemshaven.

9 tracémogelijkheden, 9 keer schadelijk
TenneT heeft 9 tracés ontwikkeld: 3 naar Burgum, 3 naar Vierverlaten en 3 naar de Eemshaven. Uit de MER blijkt dat al deze verbindingen schadelijk zijn voor de natuur, met name voor de Waddenzee. Maar de minste schade wordt veroorzaakt als Eemshaven Oost wordt gekozen. Zowel de regio (provincies Friesland en Groningen en de betrokken gemeenten) als wij dringen erop aan dat de minister kiest voor Eemshaven Oost.

Denk na over de toekomst
Bovendien vinden wij dat nu al rekening moet worden gehouden met toekomstige nieuwe windparken. Als voor elk windpark een nieuwe kabel wordt gelegd, moet er telkens weer gegraven worden in de Waddenzee met alle schadelijke gevolgen van dien. Wij dringen erop aan dat TenneT nu een kabel met veel grotere capaciteit aanlegt, zodat ook toekomstige windparken kunnen worden aangesloten. Een waterstofleiding zou ook een goed alternatief zijn.

Overleg is nodig
Eemshaven Oost is ecologisch het minst schadelijke tracé, het is ook het duurste en technisch het ingewikkeldste tracé. Bovendien komt het dichtbij andere kabels en leidingen: met de eigenaren moeten afspraken gemaakt worden. En het komt dicht bij het ‘omstreden gebied’: de grens tussen Nederland en Duitsland ligt hier niet vast. Overleg met Duitsland is nodig. Daarom voelt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat niets voor Eemshaven Oost.

Spaar de zeegrasvelden en mosselbanken
De regio heeft de minister geadviseerd: als Eemshaven Oost echt onmogelijk is, kies dan voor Eemshaven West. Dat advies delen wij niet: Eemshaven West is weliswaar niet het slechtste van de 9 tracés, maar gaat wel door mosselbanken en zeegrasvelden en veroorzaakt daarmee veel schade aan het gebied.

Risico op verzilting bij Eemshaven West
Bovendien gaat Eemshaven West over een grote afstand door Groninger landbouwgrond. De boeren zijn bang dat bij aanleg de zoute kwel zal toenemen en uit de MER blijkt dat dat niet uitgesloten is. Dus ook LTO is tegen Eemshaven West.

Beslissing uitgesteld
De minister zou vrijdag 6 november beslissen welk tracé het wordt, maar heeft die beslissing (vanwege onze brieven?) met twee weken uitgesteld. Wij zijn benieuwd welke oplossing hij kiest.

Tags:
Profiel Erik de Waal

Erik de Waal

Beleidsmedewerker Wadden gerelateerde onderwerpen