Leidraad ecologie op zonneparken

Leidraad ecologie op zonneparken

14 maart 2024

Leidraad ecologie op zonneparken

Sinds het landelijke Klimaatakkoord van juni 2019 staan 30 regio’s voor de uitdaging in 2030 jaarlijks gezamenlijk 35 terawattuur (TWh) elektriciteit te produceren, opgewekt met windenergie en zonne-energie op land. De regio’s hebben hiervoor elk afzonderlijk een Regionale Energiestrategie (RES) opgesteld waarin zij aangeven hoe zij bijdragen aan deze opgaven. De provincie Groningen heeft zich in 2021 in de RES 1.0 als een van de 30 regio’s vastgelegd op maar liefst 5,7 TWh. De Natuur en Milieufederatie Groningen juicht de ambitieuze plannen toe, maar heeft vanaf het begin aandacht gevraagd voor de ecologische aspecten van deze energietransitie.

Hoe hoog is je ambitie qua natuur?

‘Komend jaar komen we samen met stakeholders tot een gemeenschappelijke aanpak voor ecologie bij energieparken. De partners in de RES Groningen streven ernaar dat elk toekomstig energiepark waarde toevoegt aan natuur en biodiversiteit.’ Dit is een citaat uit de RES 1.0 van Groningen. Een doelstelling die we als Natuur en Milieufederatie Groningen natuurlijk alleen maar kunnen onderschrijven. Maar hoe bepaal je of een bepaalde maatregel natuur zal gaan toevoegen? En als je natuur wilt toevoegen wat is dan je nulsituatie? En hoe hoog is je ambitie qua natuur?

Om op al deze vragen antwoorden te krijgen is de Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG) gevraagd om een leidraad op te stellen die antwoord geeft op deze vragen. Een werkgroep, samengesteld uit specialisten van gemeente, provincie en waterschap, heeft deze vraag onderzocht en is nu gekomen tot zo’n leidraad. Voordat we aan de gang kunnen gaan met het implementeren van deze leidraad, moet er eerst nog een definitief besluit genomen worden. Wij verwachten dat besluit in mei. Als hier een positief besluit over genomen wordt, willen we graag bij alle gemeenten aan de slag met gesprekken met bestuurders en met het trainen van beleidsambtenaars.

Op dit moment worden in sommige gevallen al maatregelen opgenomen in de vergunning voor zon- of windparken. Dit zijn vaak maatregelen om te schadelijke effecten te voorkomen, de zogenaamde mitigerende maatregelen. Dit project ging een stapje verder en bekeek hoe je al in de ontwerpfase rekening kunt houden met het toevoegen van natuur in plaats van het voorkomen van schade.

Nadat het concept leidraad is vastgesteld, publiceren we deze ook op de website.

Tags:

Meer weten? Neem dan contact op Martijn

Profiel Martijn van der Glas

Martijn van der Glas

Projectleider Klimaat en Energie werkdagen: ma, di, wo, do