Kom naar de Meet & Eat over Voedselbossen

11 april 2017

Kom naar de Meet & Eat over Voedselbossen

aanmelden is niet meer mogelijk, de bijeenkomst zit vol.

De Natuur en Milieufederaties van Drenthe en Groningen zijn vorig najaar gestart met een reeks Meet & Eats. Dit zijn bijeenkomsten die gaan over de verduurzaming van ons voedselsysteem. Een nieuw opkomend thema is het Voedselbos. In alle provincies neemt het enthousiasme voor voedselbossen toe en er zijn veel lokale initiatieven die hiermee aan de slag willen. Met deze Meet & Eat willen we initiatieven verbinden en ondersteunen. Hiermee maken we een start om te komen tot één of meerdere voedselbossen de komende jaren. We nodigen u – mede namens de provincies Drenthe en Groningen en Duurzaam Door – van harte uit deel te nemen aan deze Meet & Eat.

Tijdens deze Meet & Eat brengen we de vraagstukken en randvoorwaarden in kaart waarbinnen voedselbossen kunnen worden gecreëerd. Aan de hand van deze actiepunten kunnen initiatiefnemers verder op gang worden geholpen. Want wat is een (goed) voedselbos? Welke kennis is nodig om een voedselbos te creëren op Drentse/Groningse schaal? Hoe maken we dit tot een zelfvoorzienend en klimaatbestendig systeem? Aan welke randvoorwaarden moet een voedselbos voldoen? Met inhoudelijke bijdragen van Wouter van Eck (voorzitter Stichting Voedselbosbouw) en Michiel Korthals (Emeritus Professor Toegepaste Filosofie van de Universiteit Wageningen) en een overheerlijk bosbuffet van Gekruid en Geroerd.

Wat is een voedselbos?
Een voedselbos is volledig zelfvoorzienend en klimaatbestendig en daarmee een nieuw te ontwikkelen vorm van duurzame voedselproductie. Een voedselbos is een door mensen gecreëerde plantengemeenschap (planten, bomen en struiken) met een extreem hoog aantal eetbare soorten. De biodiversiteit, (ecologische) veerkracht en productiviteit (biomassa) van een voedselbos zijn hoog. Voedselbossen kunnen ontstaan op landbouwgronden en in bestaand bos, maar ook in parken, braakliggende bedrijventerreinen, etc.

In september 2015 hebben de Verenigde Naties als één van de Sustainable Development Goals de doelstelling geformuleerd om “wereldwijd honger te beëindigen, de voedselzekerheid te vergroten en duurzame landbouw te bevorderen“. Tegen de achtergrond van uitputting van landbouwgronden, toenemende druk op waterbronnen, afnemende biodiversiteit en klimaatverandering wordt het voor zelfstandige boeren in veel landen steeds moeilijker om een agrarisch bestaan te leiden. Een omslag is nodig in de wijze waarop we ons voedsel produceren. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de voedselbossen.

Praktisch
Datum: 18 mei 2017
Tijdstip: van 16.00 – 20.30 uur, inclusief maaltijd en drankjes.
Plaats: Hunebedcentrum Borger, Hunebedstraat 27 in Borger

Download hier het programma van de Meet & Eat Voedselbossen (pdf)

Deelname
Wilt u meer informatie over Voedselbossen en wilt u meepraten over de kansen en randvoorwaarden van voedselbossen? Meld u dan nu aan voor de Meet & Eat van 18 mei aanstaande. Aanmelden is niet meer mogelijk,  de bijeenkomst zit vol.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Judith Boekel van de Natuur en Milieufederatie Drenthe (j.boekel@nmfdrenthe.nl).

We gaan van 19 april – 7 juni ook met Meet & Eat on Tour langs bijzondere en duurzame ondernemers. Kijk daarvoor hier.

Deelname aan de Meet & Eats is gratis. Een vrijwillige bijdrage aan de catering wordt zeer op prijs gesteld. U kunt een donatie doen op de avond zelf.

 

footer18mei