Grote belangstelling voor de informatieavond energietransitie

12 februari 2019

Grote belangstelling voor de informatieavond energietransitie

Op 31 januari organiseerde de Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG) een informatieavond voor haar achterban en netwerken over de actuele ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie. Want er gebeurt veel en de ontwikkelingen gaan snel! Daarom werden de aanwezigen bijgepraat over het Klimaatakkoord, het Manifest Zonneparken Noord-Nederland en de oprichting van de coöperatieve ontwikkelaar Bronnen VanOns.

Dat deze drie onderwerpen van groot belang zijn voor de lokale energiebeweging en de uitvoering en inpassing van de energietransitie bleek wel uit het grote aantal aanmeldingen voor de avond. De avond was goed bezocht en dat leverde een goed gesprek op over de gepresenteerde thema’s. Hans-Paul Klijnsma, de voorzitter van de NMG, begeleidde de avond.

Klimaatakkoord
Directeur-bestuurder Jan-Willem Lobeek van de NMG trapte de avond af door de aanwezigen bij te praten over het klimaatakkoord. De Natuur en Milieufederaties zitten samen met Greenpeace, Natuur & Milieu en Milieudefensie aan de onderhandelingstafels voor het Nationaal Klimaatakkoord. Het akkoord gaat de ambities van het kabinet concreet maken om in 2030 49% tot 55% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990. Netwerkdirecteur Annie van de Pas is aangeschoven bij de tafel Elektriciteit, Jan-Willem bij de werkgroepen van de tafels Industrie en Elektriciteit. Jan-Willem keek in zijn presentatie ook vooruit naar de Regionale Energiestrategieën (RES) die eraan staan te komen. Onder de aanwezigen deed hij een oproep om mee te denken over de invulling van de RES in Groningen door deel te nemen aan een denktank van de NMG. Hier kunt u zich aanmelden voor deze denktank.

Lees hier meer over onze rol bij het Klimaatakkoord. En hier waarom het Klimaatakkoord nog onvoldoende was om te ondertekenen.

Manifest Zonneparken Noord-Nederland
Het Manifest Zonneparken Noord-Nederland werd toegelicht door Marjolijn Tijdens van de NMG. Het manifest is opgesteld door de noordelijke energiekoepels en de noordelijke natuur- en milieufederaties. Marjolijn lichtte in haar presentatie de 7 vuistregels uit het manifest toe die opgesteld zijn om zonneparken meer ván en vóór de omgeving te laten zijn. De vuistregels stellen onder andere dat je zuinig op ruimte moet zijn: geef prioriteit aan zon op daken, bedrijventerreinen, geluidswallen en verweesde gronden bij het zoeken naar geschikte locaties voor zonneparken. Verder benadrukken zij het belangrijk dat elk zonnepark samen met bewoners ontworpen en landschappelijk ingepast moet worden en dat de opbrengsten op een eerlijke manier gedeeld moeten worden. Ook worden in het manifest overheden opgeroepen om de lokale energiebeweging te ondersteunen en als voorwaarde op te nemen dat elk zonnepark in het landelijk gebied een toegevoegde waarde moet hebben voor landschap en biodiversiteit. De organisaties achter het manifest roepen overheden en ontwikkelaars op om deze vuistregels over te nemen als voorwaarde voor de realisatie van nieuwe zonneparken. Lees hier het volledige Manifest Zonneparken Noord-Nederland.

Marjolijn riep in haar presentatie de aanwezigen op om het manifest als uitgangspunt te gebruiken in hun gesprekken met gemeenten en projectontwikkelaars over nieuwe zonneparken. Daarnaast werd het aanbod gedaan dat de NMG organisaties kan ondersteunen bij deze gesprekken.

Bronnen VanOns
Michiel Mulder praatte de aanwezigen bij over de coöperatieve ontwikkelaar Bronnen VanOns. In het Programma Lokale Energietransitie werken de NMG, de Groninger Energie Koepel (GrEK) en Grunneger Power (GP) samen om lokale energiecoöperaties te ondersteunen en te faciliteren bij de ontwikkeling van lokale energieprojecten. Om op gelijkwaardige basis mee te kunnen doen bij de ontwikkeling van grote zonneparken, is er veel behoefte aan ondersteuning. Daarom hebben de NMG, GrEK en GP de coöperatieve ontwikkelaar Bronnen VanOns opgericht. Naar aanleiding van de presentatie van Michiel kwamen er veel vragen. Dat is niet zo vreemd, want de NMG geeft met de oprichting van Bronnen VanOns invulling aan een compleet nieuwe rol! In plaats van onze punten in te brengen langs de zijlijn, worden we binnenkort mede-ontwikkelaar van zonneparken. Zo willen we ervoor te zorgen dat ontwikkeling gebeurt aan de hand van de 7 vuistregels uit het Manifest Zonneparken Noord-Nederland en ervoor zorgen dat omwonenden voor 50% eigenaar zijn van het park! Dit zorgt niet alleen voor een eerlijker verdeling van de lusten, ook geeft het de omgeving meer zeggenschap onder welke voorwaarden het park ontwikkeld kan worden. De oprichting van Bronnen VanOns werd enthousiast ontvangen door de Groningse energiecoöperaties, die op de informatieavond ook goed vertegenwoordigd waren.

Klik op onderstaande linkjes voor:
* de presentatie over het Klimaatakkoord door Jan-Willem Lobeek
* de presentatie over het Manifest Zonneparken in Noord-Nederland door Marjolijn Tijdens
* de presentatie over Bronnen VanOns door Michiel Mulder

Aanmelden denktank en netwerk
Via onderstaande link kunt u zich aanmelden als u actief met de NMG wilt meedenken over de Regionale Energiestrategie in Groningen.
Bent u nog geen lid van ons Netwerk Lokale Energie en wilt u in de toekomst uitgenodigd blijven worden voor onze netwerkbijeenkomsten? Dan kunt u via dezelfde link aanmelden voor het netwerk.

Tags: