Klimaatakkoord nog onvoldoende

20 december 2018

Klimaatakkoord nog onvoldoende

De Natuur en Milieufederaties vinden het Klimaatakkoord in zijn huidige vorm, ondanks tal van goede punten, nog onvoldoende. Op 20 december 2018 lieten we samen met Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu, de Jonge Klimaatbeweging, MVO Nederland en FNV weten dat we niet achter dit Klimaatakkoord staan. De rekening wordt nu te eenzijdig bij de burgers gelegd en de industrie blijft grotendeels buiten schot. Terwijl diezelfde industrie verantwoordelijk is voor ongeveer 80% van de CO2-uitstoot.

Moed is nodig

“Iedereen moet een steentje bijdragen”, licht netwerkdirecteur Annie van de Pas van de Natuur en Milieufederaties toe. “Wij spreken burgers, omwonenden en andere belanghebbenden hier dagelijks op aan. Als Natuur en Milieufederaties bepleiten wij daarbij regelmatig maatregelen die soms ronduit impopulair zijn, ook bij delen van onze eigen achterban. Dat is moeilijk, maar kan niet anders. De ernst van het klimaatprobleem maakt dat onvermijdelijk. Daar moeten we elkaar in meenemen en bij helpen, want samen kunnen we deze klus klaren. In die zin vragen wij van het kabinet en van bedrijven niet meer dan dat wij van onszelf vragen. Om klimaatverandering binnen de perken te houden, moeten ook moeilijke maatregelen echt genomen worden.”

Wij gaan door

De 12 Natuur- en Milieufederaties blijven zich hoe dan ook keihard inzetten in de provincies voor het klimaat. Annie van de Pas voegt toe: “Wij maken ons sterk om lokaal en provinciaal de klimaatdoelen te realiseren en daarvoor zetten wij meer dan ooit alle zeilen bij. Aan de goede zaken uit het concept Klimaatakkoord zullen we dan ook invulling geven, want het klimaat wacht niet. Zo blijven we onverminderd de regionale energie strategieën ondersteunen, maken wij ons hard om het streven naar 50% lokaal eigendom te realiseren, blijven we ons inzetten voor de aardgasvrije wijk en werken we dagelijks aan een toekomstbestendige transitie van de landbouw. Samen met anderen zoeken we naar oplossingen, want voor het klimaat is er geen andere optie.”

Tags: