Gemeente Marum beschermt pingoruïnes

23 februari 2012

Gemeente Marum beschermt pingoruïnes

De gemeenteraad van Marum heeft op 8 februari j.l. besloten het bestemmingsplan Buitengebied aan te passen: hiermee worden de pingoruïnes in het gebied alsnog beschermd. De gemeenteraad besloot dit naar aanleiding van een tussenuitspraak van de Raad van State. De Natuur en Milieufederatie Groningen is erg tevreden met dit succes. Deze unieke stukjes natuur blijven voor de toekomst behouden.

In het buitengebied van de gemeente Marum ligt een aantal pingoruïnes, die zijn ontstaan in de laatste ijstijd. (Wat is een pingoruïne?)
We vinden dat deze waardevolle landschapselementen behouden moeten blijven. Niet alleen vanwege hun geologische en archeologische waarde, maar ook omdat veel planten en dieren hier de nodige beschutting vinden. In het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente werden de meeste pingoruïnes echter niet goed beschermd. Daarom gingen de Stichting Milieubeheer Zuidelijk Westerkwartier en de Natuur en Milieufederatie Groningen tegen dit plan in beroep bij de Raad van State.

De Raad van State gaf ons op 2 november in een tussenuitspraak gelijk: de gemeente kreeg opdracht alsnog een onderzoek naar de pingoruïnes in te stellen. De gemeente Marum heeft dit voortvarend opgepakt. En met een mooi resultaat: de gemeenteraad heeft van 12 poelen vastgesteld dat het (mogelijk) om een pingoruïne gaat. En die 12 poelen hebben nu in het aangepaste bestemmingsplan alsnog de bestemming ‘Waarde – pingoruïne’ gekregen. Grond met deze bestemming mag niet meer afgegraven, opgehoogd, gedempt, of geëgaliseerd worden.

Het aangepaste bestemmingsplan ligt vanaf vandaag, 23 februari 2012, ter visie.