Pingoruïnes Marum onvoldoende beschermd volgens Raad van State

16 november 2011

Pingoruïnes Marum onvoldoende beschermd volgens Raad van State

Den Haag, 2 november 2011- De gemeente Marum moet, op last van de Raad van State, binnen 16 weken onderzoeken welke pingoruïnes er in het buitengebied zijn en hoe die beschermd moeten worden. De gemeente moet het bestemmingsplan Buitengebied aanpassen of goed motiveren waarom dat niet nodig is.

In de gemeente Marum ligt een aantal pingoruïnes. In het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied worden de meeste pingoruïnes echter niet goed beschermd. Daarom zijn de Stichting Milieubeheer Zuidelijk Westerkwartier en de Natuur en Milieufederatie Groningen tegen dit plan in beroep gegaan bij de Raad van State.

Onderzoek
In een tussenuitspraak heeft de Raad van State ons vandaag gelijk gegeven: de gemeente had moeten onderzoeken welke pingoruïnes er in het gebied aanwezig zijn en had moeten motiveren of deze pingoruïnes beschermd moeten worden. De gemeente krijgt nu 16 weken de tijd om dit alsnog te onderzoeken en mogelijk het bestemmingsplan aan te passen. Daarna zal de Raad van State opnieuw naar het bestemmingsplan kijken en uitspraak doen in ons beroep. De Natuur en Milieufederatie Groningen is erg benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek.

Pingoruïnes
Pingoruïnes zijn ontstaan kort na de ijstijd, toen er hier een toendraklimaat heerste. Dit betekent dat de bovengrond het hele jaar onder het vriespunt bleef. Alleen het bovenste laagje ontdooide tijdens de zomer. Grondwater dat naar boven werd geperst, bevroor tot dikke klompen ijs, die de grond omhoog drukten. Dat zijn pingo’s. Toen het klimaat warmer werd, ontdooide de grond en bleven er ronde meertjes achter: pingoruïnes.

Veel pingoruïnes zijn in de duizenden jaren daarna langzaam volgegroeid met veen. In het veen zit veel stuifmeel uit die tijd: zo kun je nu zien welke planten er toen in het gebied groeiden, dus hoe het klimaat toen was. Ook worden bij pingoruïnes vaak sporen uit de steentijd gevonden, omdat de meertjes voorzagen in goed drinkwater.

Pingoruïnes geven ons veel informatie over het klimaat en de mensen duizenden jaren geleden. Maar ook nu zijn pingoruïnes nog erg belangrijk voor de natuur en het landschap. De ronde meertjes met daaromheen een wal met bomen geven beschutting aan veel planten en dieren die anders in het grootschalige agrarische gebied niet kunnen overleven. Daarom zetten wij ons in voor het behoud van pingoruïnes.