eNOF-power ontvangt startsubsidie voor realisatie zonnedak

23 juli 2018

eNOF-power ontvangt startsubsidie voor realisatie zonnedak

Lokaal energie-initiatief eNOF-power uit Niekerk, Oldekerk en Faan ontvangt 6.000 euro aan startsubsidie van de Provincie Groningen. Hiermee wil zij een zonnedak realiseren om collectief duurzame energie op te wekken. De subsidie wordt onder andere ingezet om bijeenkomsten te organiseren en potentiële daken te onderzoeken. Het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts reikte de cheque uit aan de initiatiefnemers.

Al in 2016 lag er een eerste initiatief bij de dorpsbewoners om Niekerk, Oldekerk en Faan energieneutraal te maken. Dat plan krijgt nu concreet handen en voeten. Het eerste project waar de initiatiefnemers op mikken, is een collectief zonnedak volgens de zogenoemde postcoderoos (Regeling Verlaagd Tarief). Streven is om hierop minimaal 200 zonnepanelen kwijt te kunnen.

Uiteraard kan dit niet zonder draagvlak onder de bewoners. Daar besteden de betrokkenen veel aandacht aan. Zowel particulieren als ondernemers moeten mee kunnen doen in het project. Via dorpsbijeenkomsten, inloopspreekuren, website en flyers worden zij zo goed mogelijk geïnformeerd en betrokken.

Opstartbijdrage lokale energie
Energiecollectieven in de provincie Groningen kunnen een startsubsidie van maximaal 10.000 euro aanvragen voor hun energieproject. Dit kan worden besteed aan bijvoorbeeld een haalbaarheidsstudie, een ledenwervingscampagne of het oprichten van een coöperatie. Aanvragen kunnen worden ingediend bij het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts van de Natuur en Milieufederatie Groningen en Groninger Dorpen. Heeft u een idee? Het Servicepunt helpt u bij het opstellen en indienen van uw plan. Alle informatie over de opstartbijdrage vindt u hier.

De startsubsidie wordt verstrekt vanuit het programma leefbaarheid van de Provincie Groningen. Hier kunnen bewonersinitiatieven van buiten het aardbevingsgebied aanspraak op maken. Voor meer informatie over de startsubsidie voor lokale energie-initiatieven in de provincie Groningen kunt u terecht bij het Servicepunt.

Tags:
Profiel Janneke Wolkorte

Janneke Wolkorte

Projectleider Klimaat en Energie werkdagen: ma, di, do