Energietransitie gemeente Groningen

19 april 2021

Energietransitie gemeente Groningen

De gemeenteraad Groningen bespreekt komende woensdag (21 april) de windverkenning Groningen en het Fonds Energietransitie. Twee thema’s die van belang zijn voor de Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG). 

Windplatform Groningen
De Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG) heeft een bijdrage geleverd aan de verkenning naar de haalbaarheid van windturbines in de gemeente Groningen. In de verkenning is uitvoerig geluisterd naar de mening, wensen en zorgen van omwonenden en natuurorganisaties. Ook zijn de effecten van windturbines op de natuur en leefomgeving onderzocht. De verkenning is inmiddels ten einde. Nu is het tijd voor besluitvorming door de gemeente op basis van de uitkomsten. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om door te gaan met de ontwikkeling van windenergie in het gebied Roodehaan en om te stoppen met de verkenning naar windenergie in het gebied Westpoort. Eind april neemt de gemeenteraad hierover een besluit. De NMG is blij dat dankzij deze verkenning de effecten van de ontwikkeling van windenergie en de zorgen en wensen vanuit de omgeving vroegtijdig in beeld zijn gekomen. Het besluit om niet verder te ontwikkelen in Westpoort onderschrijft zij dan ook, ecologisch onderzoek liet nu al duidelijk zien dat windturbines in dit gebied bovengemiddeld veel negatieve effecten zouden hebben op de ecologie. De NMG heeft nu een brief gestuurd naar de gemeenteraad waarin zij de raad vraagt duidelijke en concrete voorwaarden ten behoeve van omwonenden en ecologie te stellen, indien ze besluit verder te gaan met de ontwikkeling van windturbines bij Roodehaan. Zo is er aanvullend ecologisch onderzoek nodig. In de zienswijze leest u welke voorwaarden belangrijk zijn volgens de NMG. Als de gemeenteraad besluit verder te gaan met de ontwikkeling van windturbines bij Roodehaan, dan moet eerst de Provincie nog instemmen met deze locatie en moet vervolgens de vergunningsprocedure gestart worden (zoals de Milieu Effect Rapportage en alle daarbij behorende onderzoeken). Meer informatie over de windverkenning vindt u op onze pagina over het Windplatform. En hier leest u de zienswijze van de NMG.

Fonds Energietransitie
Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om een Fonds Energietransitie op te richten om huishoudens met een laag inkomen te ondersteunen die het zich financieel niet kunnen veroorloven om hun energievoorziening te verduurzamen. Het fonds moet energiearmoede tegengaan. De NMG vindt het Fonds Energietransitie van groot belang. Energiearmoede is inderdaad een steeds groter probleem en de noodzaak om lokale initiatieven te faciliteren in het opstarten, en volwaardig deelnemen aan duurzame initiatieven in hun eigen omgeving is groot. De NMG onderschrijft daarmee de nut en noodzaak van een dergelijk fonds. Wel vindt de NMG dat wanneer er een wind- of zonnepark gerealiseerd wordt ook de lokale omgeving moet kunnen delen in de lusten. Zij hebben immers ook te maken met de lasten. De NMG pleit er daarom voor dat 50% van de lusten ten goede komen aan lokaal omwonenden. Daarnaast geeft de NMG de gemeente een aantal overwegingen mee voor de opzet van het Fonds Energietransitie.

Lees hier de overwegingen van de NMG ten aanzien van het Fonds Energietransitie en bekijk voor meer informatie de gemeentelijk pagina met de agenda van de raadsvergadering van 21 april 2021.

Tags:
Profiel Marjolijn Tijdens

Marjolijn Tijdens

Beleidsmedewerker Klimaat en Energie; werkdagen: ma, di, do, vr