Startsubsidie voor zonnedak Energiecoöperatie De Monniksroos

7 februari 2019

Startsubsidie voor zonnedak Energiecoöperatie De Monniksroos

Energiecoöperatie De Monniksroos uit Aduard ontvangt 9.450 euro aan startsubsidie van de Provincie Groningen. Zij wil een collectief zonnedak aanleggen op een pand in (de nabijheid van) het dorp. De subsidie wordt onder andere gebruikt voor het organiseren van bewonersavonden en het laten uitvoeren van een dakonderzoek. Het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts reikte de cheque uit aan de initiatiefnemers.

Vanuit Dorpsbelangen Aduard is het idee gekomen om in Aduard een energiecoöperatie op te starten. De belangrijkste reden voor het op zetten van een energiecoöperatie is om het voor alle bewoner van Aduard mogelijk te maken om hun eigen elektriciteit duurzaam en lokaal te kunnen opwekken. Het uiteindelijke doel is om alle elektriciteit die voor de huishoudens in Aduard nodig is op deze manier te gaan produceren.Het zonnedak is het eerste project dat de coöperatie oppakt.

De naam va de energie coöperatie, De Monniksroos, is gekozen vanuit het historisch perspectief van Aduard. De monniken van het Aduarder klooster hebben vroeger al veel energie gestoken in het opzetten van een duurzaam en toekomstbestendig klooster. Iets wat de energie-coöperatie De Monniksroos wil gaan doen voor het dorp Aduard.

Opstartbijdrage lokale energie
Energiecollectieven in de provincie Groningen kunnen een startsubsidie aanvragen voor hun energieproject. Dit kan worden besteed aan bijvoorbeeld een haalbaarheidsstudie, een ledenwervingscampagne of het oprichten van een coöperatie. Aanvragen kunnen worden ingediend bij het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts van de Natuur en Milieufederatie Groningen en Groninger Dorpen. Heeft u een idee? Het Servicepunt helpt u bij het opstellen en indienen van uw plan. Alle informatie over de opstartbijdrage vindt u hier.

De startsubsidie wordt verstrekt vanuit het programma leefbaarheid van de Provincie Groningen. Hier kunnen bewonersinitiatieven van buiten het aardbevingsgebied aanspraak op maken. Voor meer informatie over de startsubsidie voor lokale energie-initiatieven in de provincie Groningen kunt u terecht bij het Servicepunt.

Tags:
Profiel Janneke Wolkorte

Janneke Wolkorte

Projectleider Klimaat en Energie werkdagen: ma, di, do