De kracht van het Noorden biedt perspectief voor economie en welvaart

De kracht van het Noorden biedt perspectief voor economie en welvaart

Noord-Nederland staat aan de vooravond van een grote transitie van het landelijk gebied. Naast de noodzakelijke transitie van de landbouw, gaat het om klimaatadaptatie, herstel van de biodiversiteit, verbetering van de waterkwaliteit en het weer vooropstellen van het belang van de bodem. Daarnaast is op gebied van infrastructuur (spoor) en verstedelijking veel gaande. In De kracht van het Noorden schetsen acht natuur- en milieuorganisaties in hun visie hoe de kwaliteit van natuur, landschap, ruimte en een schoon milieu in het Noorden juist de basis kan vormen voor al die grote veranderingen. En hoe we op deze manier kunnen zorgen voor een brede welvaart en een economisch perspectief. De organisaties presenteerden De kracht van het Noorden op Valentijnsdag 2023.

14 februari 2023

 

Lees hier onze visie

We streven met het uitwerken van De kracht van het Noorden naar hernieuwde bondgenootschappen. Tussen  natuur en landbouw, tussen landschap en recreatie en tussen rust, ruimte en gezondheid. Denkend vanuit het landschap en de natuur zien we volop mogelijkheden om ook stedelijke opgaven, zoals woningbouw en duurzame mobiliteit, een passende plek te geven in het geheel. Met De kracht van het Noorden schetsen we perspectief voor de regio en een toekomstbestendig aanbod voor jonge noorderlingen, partijen waar we mee samenwerken, provincies en de landelijke overheid.

Aan de slag

In elke provincie starten dit jaar gebiedsprocessen onder leiding van de provinciale overheden. Rijk en provincies maken eind 2023 in het Programma Landelijk Gebied afspraken om de ruimtelijke puzzel op het gebied van woningbouw, infrastructuur, energie, natuur en landbouw naar de praktijk te vertalen, waarbij water en bodem ook de sturende principes zijn.

*De acht organisaties zijn:

 

Tags:

Neem voor meer informatie contact op met Jan-Willem Lobeek

Profiel Jan-Willem Lobeek

Jan-Willem Lobeek

Directeur-bestuurder; werkdagen: ma, di, wo, do, vr