De Groene Kieswijzer voor 5 gemeentes in Groningen

De Groene Kieswijzer voor 5 Groningse gemeenten

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Op het vlak van biodiversiteit, energietransitie en circulariteit worden er op gemeentelijk niveau belangrijke keuzes gemaakt. Ook al spelen er in de wereld momenteel heel andere zaken die terecht onze aandacht opeisen, toch is het van groot belang dat zoveel mogelijk mensen gaan stemmen op 16 maart (of al eerder op 14 en 15 maart).  

11 maart 2022

Als Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG) spreken wij nooit onze voorkeur voor een politieke partij uit. Wij spreken partijen wel aan op de punten die wij belangrijk vinden.

Groningen, Het Hogeland, Oldambt, Westerkwartier en Westerwolde
Voor deze verkiezingen hebben we partijen uit de gemeenten Groningen, Het Hogeland, Oldambt, Westerkwartier en Westerwolde een aantal stellingen voorgelegd over ruimtelijke kwaliteit, biodiversiteit, energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit. We hebben de stellingen verspreid onder alle zittende partijen, maar niet al deze partijen hebben de Groene KiesWijzer ingevuld.

Ga naar de Groene Kieswijzer

De Groene Kieswijzer
De uitkomst leggen we nu graag aan u voor, zodat u dit mee kunt nemen bij het bepalen van uw stem volgende week. Wij roepen iedereen op om van het stemrecht gebruik te maken. In het verleden is vaak genoeg gebleken dat iedere stem ook echt telt.

Na de verkiezingen laten wij onze stem horen richting de bestuurders en zullen wij ze aansporen om in de gemeenten te werken aan een mooi en duurzaam Groningen.

Profiel Jan-Willem Lobeek

Jan-Willem Lobeek

Directeur-bestuurder; werkdagen: ma, di, wo, do, vr