Ben je boer in Friesland, Groningen of Drenthe? Meld je aan voor Boeren met Bomen en Struiken

Boeren met Bomen en Struiken

Ben je boer in Friesland, Groningen of Drenthe? Meld je dan aan voor Boeren met Bomen en Struiken

Heb je interesse in agroforestry? Wil je meer weten over de kansen van bomen en struiken voor het agrarisch bedrijf? Vraag je je af hoe collega-boeren hier mee aan de slag zijn? Meld je dan nu aan voor ons Kennis-praktijk programma Boeren met Bomen en Struiken. Vanuit dit programma krijg je in 2023 en 2024 excursies, kennisdelingsbijeenkomsten, momenten om te netwerken, informatiebladen en: meer landschapskwaliteit en een positief effect op biodiversiteit!

14 februari 2023

In Nederland is de agrarische sector op weg naar een natuurinclusieve landbouw. Ook agroforestry speelt daar een rol in en biedt kansen in de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld door het steeds meer inpassen van bomen, struiken en blijvend kruidenrijk grasland.

Aantrekkelijke perspectieven
Er lijken aantrekkelijke perspectieven te liggen. Koolstofvastlegging in bomen bijvoorbeeld. Meer landschapskwaliteit. Een positief effect op biodiversiteit. Gewasopbrengsten (gras, vruchten, noten) en houtopbrengst (houtwallen- en elzensingelbeheer). Meer klimaatrobuustheid door een verhoogd waterbergend vermogen. Positieve effecten op diergezondheid en –welzijn. Tegelijkertijd is er nog veel onbekend over niet alleen de ecologische maar vooral de economische baten.

Op excursie
In Noord-Nederland zijn boeren vanuit verschillende projecten aan de slag met Agroforestry.  In dit programma delen we kennis uit deze projecten met elkaar. Ook gaan we op excursie naar praktijklocaties. Deelnemers ontvangen daarnaast handige informatiebladen met uitleg over de toepassing van Agroforestry..

Aanmelden
Ben je geïnteresseerd in het Kennis-praktijk programma Boeren met Bomen en Struiken? Meld je dan aan door een mail te sturen naar de Friese Milieufederatie: info@fmf.frl. Vervolgens ontvang je van hen een bevestiging. Via een nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de activiteiten. Je kunt zelf kiezen aan welke activiteiten je wilt deelnemen.

 

Tags:

“Agroforestry kan veel positiefs brengen. Bomen slaan CO2 op, dit kan ons helpen om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen. Maar het kan ook veel betekenen voor het bedrijf zélf. Bomen zorgen voor verkoeling, wat in de zomers van tegenwoordig enorm fijn voor de koeien is. Daarnaast eten ze ook graag van bepaalde bomen of struiken. Ze vinden dit niet alleen lekker, dit kan ook heel gezond voor ze zijn en sommige ziektes voorkomen. ”

Monique Plantinga, Thematrekker Landbouw en Voedsel bij Friese Milieufederatie

Noteer alvast in de agenda: 

22 maart 2023 in Oldeberkoopkennisdelingsbijeenkomst in combinatie met een excursie
We bezoeken een locatie in Noord-Nederland waar agroforestry wordt toegepast. Via een lezing krijgen we uitleg over agroforestry.

13 april 2023: netwerkbijeenkomst
We maken kennis met een agroforestry project in Noord-Nederland. We leren over de aanpak en de ervaringen. Daarnaast besteden we aandacht aan wet-en regelgeving. Vragen als ‘Mag agroforestry in een open (weidevogel) landschap’ en ‘met welke regelgeving moet rekening gehouden worden’ komen aan de orde.  De locatie volgt nog.

Aanmelden

Ben je geïnteresseerd in het Kennis-praktijk programma Boeren met Bomen en Struiken? Meld je aan door een mail te sturen naar de Friese Milieufederatie info@fmf.frl. Vervolgens ontvang je van hen een bevestiging. Via een nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de activiteiten. Je kunt zelf kiezen aan welke activiteiten je wilt deelnemen.

Tags:

Neem voor vragen gerust contact op met Jasper Tiemens

Profiel Jasper Tiemens

Jasper Tiemens

Projectleider Natuur en Landbouw werkdagen: ma, di, do, vr