Bijeenkomst Klimaatambassadeurs en fractie Water Natuurlijk

22 april 2024

Bijeenkomst Klimaatambassadeurs en fractie Water Natuurlijk

Maandag 8 april troffen de klimaatambassadeurs en een aantal fractieleden van de partij Water Natuurlijk elkaar in ons kantoor. Naast een kennismaking was het overleg bedoeld om met elkaar van gedachten te wisselen over de klimaat- en wateropgaven in Groningen. Het waterbeheer wordt steeds belangrijker en daarbij ook meer gekoppeld aan andere opgaven. De Kaderrichtlijn Water (KRW), op basis waarvan alle EU-lidstaten in 2027 moeten voldoen aan de doelen die hierin zijn gesteld op het terrein van onder meer waterkwaliteit, is daarvoor een aanleiding. Bij het niet halen van deze doelen ligt een juridische strijd (zoals bij stikstof) op de loer. Ook in het proces ‘Transitie Landelijk Gebied’ zijn water en klimaat(adaptatie) belangrijke thema’s.

Bijeenkomst op kantoor NMG van Klimaatambassadeurs en fractie Water Natuurlijk

Als blauwe partij met een groen hart kiest Water Natuurlijk ervoor om klimaatadaptatie te koppelen aan doelen op het gebied van biodiversiteit. Samenwerking tussen waterpartijen (waterschap en waterbedrijven) en natuurorganisaties draagt bij aan het halen van deze doelen. Het is goed om te zien dat de groene en blauwe partijen elkaar daarin steeds beter vinden. Water Natuurlijk doet ook een oproep om de gezamenlijke belangen van waterschap, waterbedrijven en natuurorganisaties in beeld te brengen. De klimaatambassadeurs kunnen hier ook een rol in spelen door het belang van goed waterbeheer uit te dragen en mee te denken over kansen. De opbrengst van een eerdere brainstormsessie over natuurlijke klimaatbuffers levert goede input voor samenwerking. Het idee voor het maken van een boekje met ideeën en voorbeelden wordt geopperd.

Tijdens het overleg werd ook stil gestaan bij diverse wateropgaven verspreid over de provincie en de hordes die soms nog genomen moeten worden. Zo is er in het Lauwersmeergebied bij nog sprake van ‘zoutwatervrees’ omdat de overheid nog erg terughoudend is met het toelaten van zoutwater in het gebied. Daarnaast zijn er ook gebieden, zoals in het Hunzedal en buiten de provincie in de kop van Drenthe, waar al toekomstgericht gewerkt wordt aan klimaatadaptieve beekdalen.

De partijen kijken terug op een leuke kennismaking met nuttige gesprekken waarin veel informatie is uitgewisseld. De samenwerking krijgt zeker een vervolg.

Tags:

Neem voor meer informatie contact op met

Profiel Bas Hollander

Bas Hollander

Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening en Klimaatadaptatie werkdagen: ma, wo, do, vr

06 28968818 b.hollander@nmfgroningen.nl LinkedIn