Aan de slag voor de natuur in en om je huis

Natuurlijk woon je in Groningen

Aan de slag voor natuur in en om je huis

Het versterken van de biodiversiteit is niet alleen belangrijk voor het voortbestaan van planten en dieren, maar ook voor onze mentale gezondheid: het maakt ons gelukkiger. Een goede verhouding tussen groen en bebouwing bepaalt voor een groot gedeelte de leefkwaliteit. Daarom heeft het college van B&W van de gemeente Groningen de regeling Natuurinclusief Bouwen vastgesteld. In samenwerking met de gemeente realiseerde de NMG hiervoor een website met veel tips hoe je alvast zelf aan de slag kunt gaan voor de natuur in en om het huis.

19 mei 2022

Met de regeling Natuurinclusief Bouwen stelt de gemeente een nieuwe norm: als er wat verandert of wordt toegevoegd in de omgeving, wordt dat aangegrepen om de biodiversiteit te versterken. Tegelijkertijd draagt vergroening ook bij aan het verminderen van wateroverlast en hittestress. In een natuurrijke omgeving is het aangenamer wonen.

In samenwerking met de ecologen van de gemeente Groningen schreef projectleider Jasper Tiemens mee aan de content voor de website:

 

“Op de website vinden bezoekers informatie over dier- en plantensoorten, en ondersteunende maatregelen die je in en om je woning kunt toepassen. Groningers kunnen nu nog eenvoudiger zelf aan de slag voor de biodiversiteit. Iedere tuin, hoe klein ook, kan een natuurrijke plek worden waar dieren zich ook thuis voelen. Zulke plekken zijn hartstikke waardevol in de bebouwde omgeving. Ook aan bewoners van appartementencomplexen is gedacht. En natuurlijk kunnen eigenaren van bedrijfspanden ook actie ondernemen. Graag zelfs, want op en rondom bedrijfsgebouwen kan nog heel veel vergroend en verbeterd worden. ”

Projectleider Jasper Tiemens

19 mei 2022

 

neem meteen een kijkje op de website

Stimuleringsactie

Iedereen kan aan de slag gaan met een natuurinclusieve woon- en werkomgeving. Met speciale (nest)kasten help je insecten, vogels en vleermuizen. Met een poel bied je een plek aan kikkers en padden en van een groen dak profiteert niet alleen de natuur. Er is een korting van 25% beschikbaar op de aanschaf van voorzieningen die de biodiversiteit versterken. Deze korting kan oplopen tot € 50.

Sterk aanbevolen

Bij nieuwbouw is de regeling van toepassing als het nieuwbouwplan afwijkt van het bestemmingsplan. In alle andere gevallen is natuurinclusief bouwen nu nog niet verplicht, maar wordt het wel sterk aanbevolen. Invoering ervan gaat stapsgewijs. Uiteindelijk worden de maatregelen onderdeel van alle omgevingsplannen en integraal onderdeel van het vergunningverleningsproces.

 

 

Heb je vragen over natuurinclusief bouwen? Neem dan contact op met Jasper

Profiel Jasper Tiemens

Jasper Tiemens

Projectleider Natuur en Landbouw werkdagen: ma, di, do, vr