Schenken en nalaten

Schenken en nalaten

Het werken aan een mooie en duurzame provincie Groningen vraagt blijvend veel en langdurige inzet. Daarom kun je nu ook schenken en nalaten aan de NMG.

De Natuur en Milieufederatie Groningen kan haar werk doen dankzij bijdragen van o.a. de provincie Groningen en de Nationale Postcode Loterij. Daar kunnen we goed werk mee doen! Maar een echt duurzame en mooie leefomgeving in Groningen vraagt veel inzet. Daarom kun je nu ook schenken en nalaten aan de NMG.

Elke gift of schenking aan de NMG is (vanaf een drempelbedrag en tot een bepaald maximum) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting; we zijn erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Periodiek schenken met extra belastingaftrek

Je schenkt een vast bedrag gedurende een periode van 5 jaar of langer. In tegenstelling tot eenmalige giften geldt voor periodieke giften geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Legaat

Een bedrag naar keuze komt na je overlijden ten goede aan de NMG. Je legt dit vast in je testament.

Erfstelling

Je benoemt de NMG tot één van je erfgenamen. Je legt dit vast in je testament. Hoeveel de NMG krijgt, is afhankelijk van de omvang van je nalatenschap en van het aantal mede-erfgenamen.

Fonds op naam

Voor bedragen vanaf € 50.000,- kun je een ‘fonds op naam’ oprichten. Hierbij richt je een goed doel binnen een goed doel op.

Wat doen wij met je geld?

Wij vinden het belangrijk dat je weet wat er met je geld gebeurt en dat je tevreden bent over de bestemming die je gift, schenking of nalatenschap krijgt. Aan bedragen vanaf € 500,- kun je een gerichte bestemming geven, met keuze tussen de onderwerpen:

  • een specifieke campagne (biodiversiteit, klimaat(adaptatie), verduurzaming van (voedsel)ketens of natuurinclusieve landbouw)
  • ondersteuning van bij ons aangesloten groepen
  • opkomen voor het natuur- en milieubelang bij nieuwe ruimtelijke plannen

Uiteraard gaan we ook graag samen met je op zoek naar een goede bestemming.

Contact

Heb je nog vragen? Of wil je overleggen over de bestemming van je gift of nalatenschap? Je kunt vrijblijvend contact opnemen met Silla Schouwstra. Zij kan ook een persoonlijk gesprek voor je plannen met onze directeur-bestuurder Jan-Willem Lobeek. Voor advies over schenken en nalaten kun je ook terecht bij je notaris.

Meer weten over geven, schenken of nalaten?

Profiel Silla Schouwstra

Silla Schouwstra

Communicatiemedewerker werkdagen: ma, do, vr t/m 14.00; di t/m 17.00