Silla Schouwstra

Al van jongs af aan ben ik bezig met natuur, milieu en taal. Tijdens mijn studie Nederlandse Cultuur wist ik deze interesses te verwerken in mijn scripties en andere schrijf- of onderzoeksopdrachten.

Sinds 2011 verzorg ik de communicatie bij de Natuur en Milieufederatie Groningen. Nog steeds kan ik schrijven over natuur en milieu, meedenken en adviseren over de communicatie bij dossiers en projecten en ook zelf in de uitvoerende rol kruipen. Een veelzijdige baan naar mijn hart!

De Natuur en Milieufederatie Groningen heeft veel taken en rollen. We staan midden in de discussies die in onze provincie plaatsvinden op natuur-, milieu- en energiegebied en worden op veel dossiers bevraagd. Dit maakt de NMG tot een heel interessante en uitdagende werkplek.

Ik ben verantwoordelijk voor communicatie van verschillende groene projecten, waaronder de projecten die we uitvoeren in samenwerking met de gemeente Groningen. Bijvoorbeeld met Eetbaar Groningen waarmee we inwoners enthousiasmeren voor het starten van een buurtmoestuin in de openbare ruimte. En Operatie Steenbreek Groningen, waarbij we inwoners enthousiasmeren voor het onttegelen van hun tuin.

Inwoners betrekken bij de (stedelijke) natuur, en laten zien dat zij zélf hun buurt kunnen vergroenen en verbeteren, daar haal ik veel voldoening uit.

Daarnaast verzorg ik de inhoud voor onze website, nieuwsbrieven naar onze achterban en schrijf en redigeer ik off- en online content.

In mijn vrije tijd vertoef ik graag in de provincie en op de Wadden. Maar door de projecten die we in de stad uitvoeren, ben ik de bijzondere stadsnatuur die Groningen rijk is ook erg gaan waarderen.

Profiel Silla Schouwstra

Silla Schouwstra

Communicatiemedewerker werkdagen: ma, do, vr t/m 14.00; di t/m 17.00