Zeggenschap en eigenaarschap

Zeggenschap en eigenaarschap

Zeggenschap en eigenaarschap vanuit de omgeving in de energietransitie is van groot belang: inwoners moeten in een vroeg stadium kunnen meepraten over de energietransitie. Regionaal en lokaal staan we aan de vooravond van een grote verandering in onze leefomgeving. Dit vraagt om een lokale discussie over hoe we omgaan met onze omgeving.  De verandering speelt niet alleen in de omgeving van onze wijk en ons dorp. Ook achter onze eigen voordeur moet het anders.

We moeten meer energie besparen en op een andere wijze ons huis verwarmen. De energietransitie komt daarmee dichtbij. Deze transitie kan alleen snel en goed verlopen als bewoners lokaal actief betrokken worden in de transitie in hun eigen omgeving. Lokaal eigenaarschap kan hierin een belangrijke rol vervullen, dit draagt niet alleen bij aan een eerlijke verdeling van de lusten en de lasten. Het maakt ook dat de lokale omgeving zelf zeggenschap krijgt in de energietransitie.

Investeer in zorgvuldige proces- en financiële participatie (lokaal eigendom) van de omgeving. Verzin oplossingen daar waar een smalle portemonnee meedoen belemmert. En ga expliciet op zoek naar de stem van jongeren in de energietransitie, zij hebben de toekomst.


Inspiratie voor uw gemeente

Terug naar alle informatie