Van koppelkans naar koppelplicht

Van koppelkans naar koppelplicht

Naast zuinig ruimtegebruik, is het belangrijk de beperkt beschikbare ruimte slim te gebruiken. Het is bijvoorbeeld zonde de schaarse ruimte alleen te gebruiken voor een bedrijventerrein, zonder die ruimte ook te gebruiken voor de opwek van zonne-energie op daken en het terrein klimaatadaptief en groen in te richten. Als gemeente kunt u in uw gebiedsvisie deze keuzes maken. En kunt u er bovendien voor zorgen dat de ruimte slim gebruikt wordt, door slimme combinaties van ruimtelijke ontwikkelingen en opgaven als uitgangspunt te nemen.

De ruimtelijke opgaven tonen aan dat er sturing nodig is en dat ruimtelijke keuzes van belang zijn. Meervoudig ruimtegebruik kan hieraan bijdragen. Door uit te gaan van een ‘koppelplicht’ kan er veel beter worden gestuurd op meervoudig ruimtegebruik. Afwijken hiervan is dan alleen mogelijk na een zorgvuldige onderbouwing.

 

Inspiratie voor uw gemeente:

  • Breng ruimtelijke opgaven goed in beeld. Een kaart is hiervoor een goed hulpmiddel. Hierdoor is het makkelijk om koppelkansen te herkennen. Dit vraagt om afstemming tussen afdeling Ruimtelijke Ordening en GIS-specialisten. De website PDOK biedt gratis veel beschikbare (open source) data aan.
  • Meervoudig ruimtegebruik is niet altijd de makkelijkste weg en het is lastig om ermee te starten. Er zijn voorbeeldprojecten die laten zien dat het combineren van functies haalbaar is en veel voordeel oplevert. Het project ‘Energietuinen’ laat zien dat de ruimte voor duurzame energieopwek goed gecombineerd kan worden met recreatie en de aanleg van natuur.
  • In het huidige omgevingsbeleid is landschap vaak een sluitpost. In het rapport ‘Zorg voor landschap‘ pleit het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voor een landschapsinclusief omgevingsbeleid.

Terug naar alle informatie